Equip professional

Som un centre privat de Psicologia acreditat com a Centre Sanitari pel Departament de la Generalitat de Catalunya, format per un equip de psicòlegs clínics i general sanitaris col·legiats (COPC) i sexòlegs reconeguts per la Federació Espanyola de Societats Sexológicas (FESS), així com per altres associacions i societats estatals. La nostra labor és garantir una màxima atenció als nostres pacients, aplicant mètodes terapèutics eficaços per a solucionar els seus problemes en un curt període de temps i millorar les seves vides significativament. Per a aconseguir tal fi, també treballem juntament amb altres professionals de la salut per a oferir una atenció integral i multidisciplinària.

Montserrat Calvo

Presidenta d'Honor de la AETREC

Montserrat Calvo

Psicòloga Col·legiada núm. 2.688

Llicenciada en Psicologia i Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga Col·legiada núm. 2.688 i Titulada Especialista en Psicologia Clínica reconegut pel Ministeri de Ciència i Innovació i amb l'acreditació d'Experta en Psicoteràpia per la EFPA (Federació Europea d'Associacions de Psicòlegs) atorgat pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs. Co-directora del programa de Postgrau i Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual, Entrenament avançat en Teràpia Racional Emotiva Conductual per l'Albert Ellis Institute de Nova York, i practicant autoritzada en la tècnica de reeducació postural i del moviment (DFA).

Presidenta d'Honor de l'Associació Espanyola de Teràpia Racional Emotiva Conductual (AETREC), membre de la Societat Catalana de Sexologia Clínica (SCSC) i de la Federació Espanyola de Societats Sexológicas (FESS).

Psicòloga especialista en clínica i sexòloga, va iniciar la seva formació com psicosexóloga en 1980 en l'Àrea de Etoterapia i Psicofisiología de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, i també ha exercit com a tal en el Servei de Planificació Familiar i Orientació Sexual del Centre de Benestar Social de Premià de Mar. L'any 2000, fundaa Institut RET, del qual és avui co-directora al costat de Francesc Sorribes.

Col·labora habitualment en mitjans de comunicació (televisió, ràdio, internet, premsa) des de fa més de vint anys, i participa en conferències i seminaris d'àmbit nacional.

PUBLICACIONS:

Calvo, M. (1987) Paranys i claus sexuals. Ed. Icaria.

Calvo, M. (1995) Satisfacció sexual i joc eròtic. Ed. Temas de Hoy.

Calvo, M. (2008) Sexualitat atlètica o erotisme. Ed. Icaria.

Calvo, M., Sorribes, F. y Trujillo, J.L. (2007) Una reflexión sobre Dr. Albert Ellis, publicado en la revista del COPC.

Calvo, M. y Sorribes, F. (2004) Corrección y supervisión del libro Cómo vivir con un neurótico del autor Albert Ellis y publicado por Ediciones Obelisco.

Calvo, M. y Sorribes, F. (2003) Corrección y supervisión del libro Una nueva guía para una vida racional del autor Albert Ellis y publicado por Ediciones Obelisco.

CO-AUTORA:

José-Luis Trujillo 1, Francesc Sorribes 1, Montse Calvo 1, Leonor Lega 2, y Arturo Heman 3 (2010). Creencias irracionales en mujeres respecto al rol femenino. 1 Institut RET de Barcelona; 2 Saint Peter’s College of New Jersey (USA); 3 Instituto Mexicano de Terapia Racional Emotiva (Mexico D.F.)

Sorribes, F.; Trujillo, J. L.; Calvo, M.; Lega, L. (2010) Creencias irracionales en los problemas sexuales y de pareja. Institut RET y Saint Peter’s College of New Jersey.

Email: montse@institutret.com

Francesc Sorribes

Codirector de l'Institut RET

Francesc Sorribes

Psicòleg Col·legiat núm. 11.700

Codirector del Institut RET i del Postgrau i Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Psicòleg General Sanitari col·legiat núm. 11.700 (COPC) amb l'acreditació d'Expert en Psicoteràpia per la EFPA (Federació Europea d'Associacions de Psicòlegs) atorgat pel Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs (COP). Supervisor Internacional en Teràpia Racional Emotiva Conductual i membre associat a l'Albert Ellis Institute de Nova York. També té formació de Postgrau en Teràpia Sexual i Teràpia de Pareja per l'Institut Superior d'Estudis Psicològics (ISEP) i per la Universitat de Barcelona (UB), i entrenament en EMDR (Dessensibilització i Reprocessament pels Moviments Oculars) pel EMDR Institute de San Francisco.

President de l'Associació Espanyola de Teràpia Racional Emotiva Conductual (AETREC) i membre de la Societat Catalana de Sexologia Clínica (SCSC), de la Societat Catalano-Balear de Psicologia (SCBP) de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i Balears (ACMB), de la Federació Espanyola de Societats Sexológicas (FESS) i de l'Associació d'Especialistes en Sexologia (AES).

Col·laborador en els mitjans de comunicació (ràdio, televisió, internet, premsa escrita). També ha estat col·laborador mensual de la revista Dona Vital i ha fet publicacions puntuals en nombroses revistes. Participa també en conferències i tallers a nivell nacional, a Costa Rica i a Mèxic.

PUBLICACIONS:

Lega, L.; Sorribes, F. y Calvo, M. (2017). Terapia Racional Emotiva Conductual. Planeta: Barcelona
Sorribes, F. y Lega, L. (2013). Una nueva guía para manejar sus emociones. Institut RET: Barcelona

Sorribes, F., Lega, L., Calvo, M., y Trujillo, J.L. (2011). Baja tolerancia a la frustración y perfeccionismo en los problemas sexuales. Institut RET: Barcelona
Sorribes, F.; Trujillo, J. L.; Calvo, M.; Lega, L. (2010) Creencias irracionales en los problemas sexuales y de pareja. Institut RET y Saint Peter’s College of New Jersey.
Sorribes, F. Una aproximación racional-emotiva a los problemas sexuales publicado en el boletín informativo de la FESS durante el IX Congreso Español de Sexología y en la revista CAT.
Bertacco, M.; Sorribes, F.; Mas-Bagà, M. (2008) Sexualidad, adicciones y creencias irracionales. Presentación en el Congreso Mundial de Terapias Cognitivas en Roma y en el Congreso Nacional de Sexología.
Calvo, M., Sorribes, F. y Trujillo, J.L. (2007) Una reflexión sobre Dr. Albert Ellis, publicado en la revista del COPC.
Calvo, M. y Sorribes, F. (2004) Corrección y supervisión del libro Cómo vivir con un neurótico del autor Albert Ellis y publicado por Ediciones Obelisco.
Calvo, M. y Sorribes, F. (2003) Corrección y supervisión del libro Una nueva guía para una vida racional del autor Albert Ellis y publicado por Ediciones Obelisco.

Email: francesc@institutret.com

José Luis Trujillo

Vicepresidenta de la AETREC

José Luis Trujillo

Psicòleg Col·legiat núm. 9.760

Llicenciat en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Coordinador Acadèmic del programa de Postgrau i Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual, Advanced Training on Rational Emotive Behavior Therapy atorgat per l'Albert Ellis Institute de Nova York, Màster en Psicologia Clínica i Medicina Conductual per la Universitat Autònoma de Barcelona, en Artteràpia i en Psicologia Analítica per la Universitat Ramón Llull, Postgrau en Capacitació en peritatge judicial psicològic en els tribunals de justícia per la Universitat de Lleida. Actualment està realitzant els estudis de doctorat en la Universitat Ramón Llull.

Vicepresident de l'Associació Espanyola de Teràpia Racional Emotiva Conductual (AETREC). És périto psicòleg als tribunals de justícia (Especialitat en Drogodependències), i Membre autoritzat de la llista del torn d’intervenció professional del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Membre de la European Society for the History of the Behavioral and Social Sciences (Cheiron Europe), Membre de la European Society for the History of the Human Sciences (ESSHHS), Membre de la Societat Espanyola d'Història de la Psicologia (SEHP), i Ex-membre del Seminari d'Història de la Psicologia, del Departament de Psicologia Bàsica de la Facultat de Psicologia de la UAB.

Psicòleg Clínic, especialista en addiccions i trastorns mentals greus, va iniciar la seva pràctica clínica en un Centre Privat d'Orientació i Diagnostico del Desenvolupament Infantil (“CODDI”) de Barcelona i en el CAPIP de la Secció de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l'Adolescent, de l'Hospital de la Creu Vermella de Barcelona. Posteriorment va ser psicòleg clínic del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Princeps d’Espanya de la Ciutat Sanitària i Universitària de Bellvitge (1994-1997), i del CAT/BARCELONA (Centre d'Assistència a Toxicomanias), del 1998-2006.

Actualment, és psicòleg clínic de la unitat de patologia dual de l'Hospital Neuropsiquiátrico Sagrat Cor de Martorell, i psicòleg clínic del Institut RET de Barcelona.

PUBLICACIONS:

És autor de nombroses recerques, publicacions científiques i conferències de TREC en addiccions i ha publicat en nombroses revistes nacionals, realitzat nombroses comunicacions i posters publicats en congressos nacionals, i ha estat ponent en diverses conferències i taules rodones.

Trujillo, J.L. y Valls, J. (2009). Trastornos por dependencia a sustancias: Alcoholismo”. En Blanch, J. (comp.) Capítulo 13 de “Actualización en psiquiatría para médicos de atención primaria”. ISBN.

Trujillo, J.L. (2010). Arteterapia en Unidades de Agudos de Salud Mental. En “Arteterapia: las voces de la profesión y sus campos de intervención”. Compilador: Miquel Izuel. Ed. UdG. ISBN.

Trujillo, J.L. 1, Sorribes, F. 1, Calvo, M. 1, Lega, L. 2, y Heman, A. 3 (2010). Creencias irracionales en mujeres respecto al rol femenino. 1 Institut RET de Barcelona; 2 Saint Peter’s College of New Jersey (USA); 3 Instituto Mexicano de Terapia Racional Emotiva (Mexico D.F.)

Trujillo, J.L. & Castillo, J. (2007). Cognitive Schemes in Dual diagnosis from the racional emotive behaviour therapy model. Poster presentado en el V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. 11-15 de Julio. Barcelona.

Trujillo, J.L. (2007). Vulnerability to Dual Diagnosis. Neuroticism, Extravesion, Psychoticism and Punishment and Reward susceptibility. Poster presentado en el V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. 11-15 de Julio. Barcelona.

Trujillo, J.L. (2007). Terapia Racional Emotivo Conductual en el tratamiento de las adicciones. Poster presentado en el V World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. 11-15 de Julio. Barcelona.

Trujillo, J.L. (2007). Ideación suicida en adolescentes dependientes a sustancias adictivas: Funciones y Disfunciones. Poster presentado en el V Word Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. 11-15 de Julio. Barcelona.

Trujillo, J.L. (2010). Art-therapy in the treatment of drug-addicts in precontemplation stages. Poster presentado en el VI World Congress of Behavioural & Cognitive Therapies. 5-10 de Junio. Boston (USA).

Trujillo, J.L. (2007). El manejo del comportamiento sexual y de pareja de las personas adictas en tratamiento residencial. Revista Hospitalarias, Vol. 73, 23-24.

CO-AUTOR:

Sorribes, F.; Trujillo, J. L.; Calvo, M.; Lega, L. (2010) Creencias irracionales en los problemas sexuales y de pareja. Institut RET y Saint Peter’s College of New Jersey.

Mataix-Cols, D.; Serrano, F.; Trujillo, J.L.; Barrios, M.; Aleu, M.; Giné. S.; y Sánchez-Turet, M. (1998). Schizotypal personality in sub-clinical obsessive-compulsive volunteers. Poster presentado al 5th World Congress on “Innovations in Psychiatry-1998”. 19-22 Mayo. Westminster Central Hall, Londres.

Mataix-Cols, D.; Trujillo, J.L.; Serrano, F.; Barrios, M.; Aleu, M.; Giné. S.; y Sánchez-Turet, M. (1998). Behavioural Inhibition System hyperactivation in a subclinical obsessive-compulsive sample. Poster presentado al 5th World Congress on “Innovations in Psychiatry-1998”. 19-22 Mayo. Westminster Central Hall, Londres.

Mataix-Cols, D.; Trujillo, J.L. y Serrano, F. (1998). Hiperactivación del Sistema de Inhibición Conductual en una muestra de sujetos con rasgos obsesivo-compulsivos. Poster presentado al IIIer Congreso Nacional de Psiquiatría, organizado por la Sociedad Española de Psiquiatría y Sociedad Española de Psiquiatría Biológica. 20-24 de Octubre. Girona-Platja d’Aro.

Mataix-Cols, D.; Serrano, F.; Trujillo, J.L. (1998). Esquizotipia psicométrica en sujetos obsesivo-compulsivos subclínicos. Poster presentat al IIIer Congreso Nacional de Psiquiatría. 20-24 de Octubre. Girona-Platja d’Aro.

Mas-Bagà, M.; Trujillo, J.L.; y Rincón, L. (1999). “Terapia Racional-Emotiva Conductual en el tratamiento de la adicción a substancias en Comunidad Terapéutica. Estudio de resultados”. Poster presentado en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías. 14-16 de Octubre, Alicante.

Mas-Bagà, M.; Trujillo, J.L.; y Rincón, L. (1999). “Resultados MMPI pre y post-tratamiento en Comunidad Terapéutica en muestras de personas adictas a heroína y cocaína”. Poster presentado en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías. 14-16 de Octubre, Alicante.

Mas-Bagà, M.; Trujillo, J.L. y Rincón, L. (1999). “Perfiles MMPI de personas con adicción a heroína, cocaína, y jugadores patológicos”. Poster presentado en el VII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Toxicomanías. 14-16 de Octubre, Alicante.

Mas-Bagà, M.; Rincón, L.; Prunera, A.; Banús, I.; Martínez, R.; Torrecilla, S.; Trujillo, J.L. (2005). Evaluación de pensamientos irracionales en personas adictas a sustancias. Poster presentado en las XXXII Jornadas de Socidrogalcohol. 26-28 de Febrero. Ciudad Real.

Mas-Bagà, M.; Rincón, L.; Trujillo, J.L. (2005). Estilo cognitivo según la TREC y MMPI en personas adictas a sustancias. Resultados pre y post tratamiento. Poster presentado en las XXXII Jornadas de Socidrogalcohol. 26-28 de Febrero. Ciudad Real.

Sáiz, M.; Sáiz, D.; Mülberger, A.; Alfaro, M.; Del Blanco, R.; Capdevila, A.; Peralta, A.; y Trujillo, J.L. (1995). La II y VI Conferencias Internacionales de Psicotecnia celebradas en Barcelona. Algunas de sus repercusiones en el ámbito social e institucional. Revista Historia de la Psicología, Nº3. 223-245.

Sáiz, M.; Trujillo, J.L.; Peralta, A.; Mülberger, A.; Del Blanco, R.; Capdevila, A.; Alfaro, M.; y Sáiz, D. (1996). Aproximación a los Inicios de la Medición Psicológica en Catalunya. Revista de Historia de la Psicología, v.16. Nº3-4, pàg. 41-52.

Sáiz, M.; Capdevila, A.; Trujillo, J.L.; Mülberger, A.; Alfaro, M.; Del Blanco, R.; Peralta, A.; y Sáiz, D. (1997). Los Inicios de la Medición psicológica en el Marco escolar calalán. Revista de Psicología y Pedagogía Aplicadas.

Fullana, M.A.; Mataix-Cols, D.; Trujillo, J.L.; Caseras, X.; Serrano, F.; Alonso, P.; Menchon, J.M.; Vallejo, J. y Torrubia, R. (2004). Personality characteristics in Obsessive-Compulsive Disorder and individuals with sub-clinical obsessive-compulsive problems. British Journal of Clinical Psychology. Vol. 43, 387-398.

Mas-Bagà, M.; Rincón, L.; Prunera, A.; Banús, I.; Martínez, R.; Torrecilla, S.; Trujillo, J.L. (2005). Evaluación de pensamientos irracionales en personas adictas a sustancias. Revista Adicciones, Vol. 17, 97-98.

Mas-Bagà, M.; Rincón, L.; Trujillo, J.L. (2005) Estilo cognitivo según la TREC y MMPI en personas adictas a sustancias. Resultados pre y post tratamiento. Revista Adicciones, Vol. 17, 99-100.

Email: joseluis@institutret.com

Dra. Montserrat Lacalle Sisteré

Màster en TREC i Advanced Training on Rational Emotive Behavior Therapy

Dra. Montserrat Lacalle Sisteré

Doctorada en Psicologia. Màster en TREC i Advanced Training on Rational Emotive Behavior Therapy atorgat per l'Albert Ellis Institute.

Dra. Nilda Díaz

Psiquiatre del Institut RET

Dra. Nilda Díaz

Psiquiatra Col·legiada núm. 31.165

És Llicenciada en Medicina i Cirurgía amb l'Especialitat en Psiquiatria.

Des de 1995 és psiquiatra adjunta als serveis de salut mental de Sant Joan de Déu.

Des de 2008, és psiquiatre del Institut RET.

Dr. Massimo Bertacco

Doctor en psicologia per la Universitat de Trieste (Itàlia)

Dr. Massimo Bertacco

Doctor en psicologia per la Universitat de Trieste (Itàlia) i Advanced Training on Rational Emotive Behavior Therapy atorgat per l'Albert Ellis Institute de Nova York. Ha publicat en diverses revistes científiques internacionals en el camp de la comunicació i els processos psicològics relacionats amb la identitat. Ha treballat com a psicòleg clínic en el tractament de les addiccions en diversos hospitals a Itàlia i Espanya, i actualment treballa en el Institut RET de Barcelona i a Sitges.

Montse Busquets

Psicopedagoga. Especialista en Trastorns Emocionals i de la Conducta

Montse Busquets

Psicòloga General Sanitària Infantil i Juvenil. Psicopedagoga. Especialista en Trastorns Emocionals i de la Conducta.

Col.13283

FORMACIÓ ACADÈMICA

  • LLICENCIADA en PSICOLOGIA. Universitat de Barcelona (UB). Promoció 1997-2001.
  • LLICENCIADA en PSICOPEDAGOGIA. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
  • POSTGRAU en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil. ISEP. Universitat de Vic.
  • MÀSTER en Psicologia Clínica Infantil i Juvenil. ISEP. Universitat de Vic.
  • POSTGRAU INFANTOJUVENIL en Teràpia Racional Emotiva Conductual. Institut REBT de Barcelona.

CERTIFICATS DE RECONEIXEMENT PROFESSIONAL

  • Certificat d'APTITUDS per a la formació PEDAGÒGICA i DIDÀCTICA. Universitat de Barcelona.
  • Acreditació d'habilitació com a PSICÒLOGA GENERAL SANITÀRIA.
  • Certificat EXPERTA EN PSICOTERÀPIA (EFPA) reconegut pel Comitè Nacional d'Acreditació de EuroPsy d'Especialista en Psicoteràpia i la federació Espanyola d'associacions de psicoterapeutes.
  • Col·laboradora de la UAB i TUTORA de pràctiques del Màster en psicopatologia clínica infantojuvenil. Tutorització de 300 hores de docència pràctica.
  • CENTRE RECONEGUT I AUTORITZAT per al DEPARTAMENT de SALUT de la Generalitat de Catalunya com a consulta de Psicologia Sanitària. Codi Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris: E08623029
Verónica Díaz

Psicòloga General Sanitària

Verónica Díaz

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Psicòloga General Sanitària col·legiada 13.219. Màster en Psicologia Clínica a l'Hospital General (Fundació Bosch i Gimpera-UB). Postgrau en Teràpia Racional Emotiva Conductual (Institut RET). Advanced Training on REBT atorgat per l'Albert Ellis Institute de Nova York. Membre de l'Associació Espanyola de Teràpia Racional Emotiva Conductual. Postgrau en Direcció i gestió de centres sociosanitaris i d'atenció a persones amb dependència. Actualment Psicòloga en Residència i CD de gent gran de la Generalitat de Catalunya estimulant capacitats cognitives i acompanyant en moments de final de vida a familiars i usuaris. Psicoterapeuta en pràctica privada en el Institut RET de Barcelona.

Carme Gil Ripoll

Carme Gil Ripoll

Llicenciada en Psicologia per la UB (Col·legiada 7003). Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) pel Institut RET Barcelona, en col·laboració amb l'Albert Ellis Institut de Nova York.

Psicòloga especialitzada en Organitzacions i Treball. Psicòloga Coach pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Executive Coaching & Team Coaching, PCC i Supervisió Coaching per la International Coaching Federation, ICF.

Màster Internacional en Lideratge i Coaching Organitzatiu, Màster Executiu en Direcció de Recursos Humans. EADA, Màster en Formació de Formadors de noves metodologies, per la UB i l'INEM a Barcelona. Practiccioner en PNL Institut Gestalt, Diplomada en Gestió i Consultoria del Rendiment, Universitat Nacional d'Educació a Distància, Madrid, (UNED).

Acreditada com a analista del Mètode LIFO Orientations, UK., Certificada en la Metodologia Rols de Belbin, UK.

Directora del Coaching Center i del Postgrau en Coaching Executiu, professora de Desenvolupament Directiu en el Departament d'Estratègia, Lideratge i Persones de EADA.

Dilatada trajectòria com a Consultora en projectes d'intervenció, formació i acompanyament en diferents àmbits de la salut (Hospital de la Vall Hebron, ICS, Hospital de Martorell, Institut Català d’Oncologia, ICS).

Publicacions

Serrano-Fernández, M. , BOADA GRAU, J. , GIL RIPOLL, M. , Vigil-Colet, A. (2019). A predictive study of antecedent variables of Passion towards Work. Anales de Psicologia: .

ASSENS SERRA, J. , BOADA GRAU, J. , GIL RIPOLL, M. , Boada-Cuerva, M. , CRESPO SANCHEZ, M. (2018). COACH-10: Development and validation of a short scale for evaluating the effectiveness of coaching processes. Colombia: Universitas Psychologica.

Serrano-Fernandez, . , BOADA GRAU, J. , GIL RIPOLL, M. , Vigil-Colet, . A predictive study of antecedent variables of Passion towards Work. : Anales de psicología.

Serrano-Fernández, M. , BOADA GRAU, J. , GIL RIPOLL, M. , Vigil-Colet, A. (2016). Estudio Predictivo de las Variables Antecedentes de la Adicción del Trabajo. : Psicothema.

BOADA GRAU, J. , Merino-Tejedor, E. , GIL RIPOLL, M. , Segarra-Pérez, G. , Vigil-Colet, A. (2014). Adaptation into Spanish of the Multidimensional Fatigue Inventory in Work Environment. Colombia: Universitas Psychologica.

BOADA GRAU, J. , Robert-Sentís, L. , GIL RIPOLL, M. , Vigil-Clotet, A. (2013). RL-14: Desarrollo, consistencia interna, fiabilidad y validez de una escala de riesgos laborales. : Anales de Psicología.

BOADA GRAU, J. , Pastor-Mallol, E. , GIL RIPOLL, M. , Vigil-Colet, A. , Agulló-Tomas, E. (2013). Escalas Breves sobre Mobbing (MOBB-10 y CONSE-10): Estructuras factoriales y primera aproximación al estudio de su fiabilidad y validez. : Revista Interamericana de Psicología Ocupacional .

BOADA GRAU, J. , Macip-Simó, S. , GIL RIPOLL, M. , Vigil-Clotet, A. , Agulló-Tomás, E. , Medina Centeno, R. (2012). CAdT-30: Estructura factorial y primera aproximación al estudio de su fiabilidad de la escala de absentismo laboral. : Revista Mexicana de Investigación en Psicología.

BOADA GRAU, J. , COSTA SOLE, J. , GIL RIPOLL, M. , Vigil-Clotet, A. (2012). Elaboración y validación de dos escalas sobre las prácticas de retribución de los empleados (PRG-13 y PRE-21). : Psicothema.

GIL RIPOLL, M. , BOADA GRAU, J. (2011). Medida de las prácticas de recursos humanos: propiedades psicométricas y estructura factorial del cuestionario PRH-33 . España: Anales de Psicología .

BOADA GRAU, J. , GIL RIPOLL, M. (2010). Strategic Human Resources Management as an antecedent to the Balanced Scorecard. : Psychology in spain.

BOADA GRAU, J. , GIL RIPOLL, M. (2009). Strategic Management of Human REsources as antecedents to the Balanced Scorecard. : Journal of Work and Organizational Psychology.

GIL RIPOLL, M. (2009). Gestión Estratégica de RRHH como antecedente del BSC. Madrid, España: Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones.

Conferencias

BOADA GRAU, J. , GIL RIPOLL, M. (2016). La efectividad en los procesos de coaching ejecutivo.. : II Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social.

GIL RIPOLL, M. (2016). La importancia de los valores en los procesos de coaching. : II Congreso Internacional de la Sociedad Científica Española de Psicología Social.

GIL RIPOLL, M. (2005). Las implicaciones entre las políticas de RRHH y el Balanced Scorecard en las empresas. : VI Premio 2005 AEDIPE Y Human Management Systems a la Innovación en Recursos.

Journal Article,

GIL RIPOLL, M. CAPLAB: Los trabajadores de mayor eada. Estrategias para favorecer el mantenimiento de su capacidad laboral. : Catalunya empresarial.

DE LLANOS SERRA, E. , CRESPO SANCHEZ, M. , GIL RIPOLL, M. (2012). TRabajar más allá de los 50 ¿Mito o Realidad?. : Catalunya Empresarial.

GIL RIPOLL, M. (2006). Medir el impacto de las políticas de recursos humanos sobre el Balanced Scorecard es una realidad. : Capital Humano.

Ponencia en el 1st International Congress of Coaching Psychologic. Los Beneficios del coaching: la opinión de los directivos. Premio al mejor poster de los presentados en el Congreso Barcelona 2011.

Presentación de ponencia Jornadas Nacionales de Medicina y Enfermería del Trabajo, Marzo 2009 Pamplona. Los trabajadores de mayor edad: estrategias para favorecer el mantenimiento de su capacidad laboral y su intención de mantenerse laboralmente activos. Varios autores CAPLAB. PREMIADA Congreso 2009.

Coautora del libro La Gestión de conflictos en las organizaciones. Ed. Pirámide. Barcelona, Junio 2009.

Investigación sobre la “ Evaluación del uso del Coaching Ejecutivo en el proceso de formación en los MBA de Eada y su nivel de implantación en las empresas”.Premio al mejor paper presentado en el 1st International Congress of Coaching Psychology Celebrado en Barcelona el 11 y 12 de Octubre de 2011.

Laura Andrés Rodríguez

Laura Andrés Rodríguez

Graduada en Psicologia, amb esment clínic en adults per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòloga General Sanitària col·legiada 25096. Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual (Institut RET). Advanced Training on REBT i Primary Child and Adolescent Training on REBT atorgat per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Actualment investigadora pre-doctoral en la Fundació de Recerca de Sant Joan de Déu. Ha publicat en diverses revistes científiques internacionals en el camp de la psicologia sanitària aplicada al dolor crònic i la psiconeuroimunología.

És psicoterapeuta en pràctica privada en el Centri de Salut del Berguedà, en Institut RET de Barcelona i col·laboradora de Presència Activa.

Publicacions

Andrés-Rodríguez L, Borràs X, Feliu-Soler A, Pérez-Aranda A, Rozadilla-Sacanell A, Montero-Marin J, et al. Immune-inflammatory pathways and clinical changes in fibromyalgia patients treated with Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR): A randomized, controlled clinical trial. Brain Behav Immun. 2019 Feb; DOI: 10.1016/j.bbi.2019.02.030

Andrés-Rodríguez, L.; Borràs, X.; Feliu-Soler, A.; Pérez-Aranda, A.; Rozadilla-Sacanell, A.; Arranz, B.; Montero-Marin, J.; García-Campayo, J.; Angarita-Osorio, N.; Maes, M.; Luciano, J.V. Machine Learning to Understand the Immune-Inflammatory Pathways in Fibromyalgia. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20, 4231

Andrés-Rodríguez, L., Pérez-Aranda, A., Feliu-Soler, A., Rubio-Valera, M., Aznar-Lou, I., Serrano-Blanco, A., … Luciano, J. V. (2017). Effectiveness of the ‘What’s Up!’ Intervention to Reduce Stigma and Psychometric Properties of the Youth Program Questionnaire (YPQ): Results from a Cluster Non-randomized Controlled Trial Conducted in Catalan High Schools. Frontiers in Psychology. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.01608

Pérez-Aranda, A., Barceló-Soler, B., Andrés-Rodríguez, L., Peñarrubia-María, M.T., Tuccillo, R., Borraz-Estruch, G., García-Campayo, J., Feliu-Soler, A., Luciano J.V. (Accepted). Description and narrative review of well-established and promising psychological treatments for fibromyalgia. Mindfulness & Compassion. DOI: 10.1016/j.mincom.2017.10.002

Feliu-Soler, Albert; et al. 2017. Psychometric Properties of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) in Patients with Fibromyalgia Syndrome FRONTIERS IN PSYCHOLOGY. 8. ISSN 1664-1078.

Feliu-Soler, A., Pérez-Aranda, A., Andrés-Rodríguez, L., Butjosa, A., Díaz, N., & Trujols, J. et al. (2018). Digging into the construct of fibrofog: Psychometric properties of the Spanish version of the Multidimensional Inventory of Subjective Cognitive Impairment in patients with fibromyalgia. Journal Of Applied Biobehavioral Research, e12134. doi: 10.1111/jabr.12134

Contacti amb nosaltres


Especialitat clínica:

PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

Formació Professional:

Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions