Formació online en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC)

Institut RET és l'únic centre d'entrenament oficial TREC a Espanya afiliat a l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Inclou Certificats Internationales en TREC expedits per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

INICIO EN OCTUBRE

15 CE (Curs) – 30 CE (Postgrau)

D'Octubre a Gener – 1r mòdul (online)

De Gener a Març – 2n mòdul (online)

De Març a Juliol – Postgrau (semipresencial)

PLAZAS LIMITADAS:

OBERT TERMINI D'INSCRIPCIONS:

Demani informació

Formas de pago:

 • Por PAYPAL:
 • Escoge un modulo (precio con el 20% aplicado para los psicólogos, colegiados profesionales del COPC y del COP, y socios de la SEPCyS)

  Transferencia bancaria :

  Entidad: CAIXABANK

  DIVISA : EUROS

  IBAN : ES70 2100 1309 1702 0013 3371

  SWIFT/BIC: CAIXESBBXX

OBJECTIUS

La FORMACIÓ ONLINE EN TERÀPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC) part de la necessitat de donar una formació psicològica especialitzada en la teoria i pràctica de la Teràpia Racional Emotiva Conductual del Dr. Albert Ellis, integrant també l'aportació d'altres enfocaments cognitius-conductuals al model.

El nucli central se centrarà en abordar els aspectes cognitius, creences irracionals i esquemes disfuncionals, que mitjancen en els processos psicològics i en la psicopatologia, i en els procediments cognitius, emocionals i conductuals per al canvi.

El objetivo es que el alumno aprenda a conceptualizar, evaluar y tratar un caso clínico desde el enfoque TREC y otros enfoques cognitivos-conductuales, desarrollar habilidades terapéuticas y a poner en práctica las técnicas cognitivas, emocionales y conductuales adecuadas a cada trastorno psicológico. Más concretamente:

1- Aprendre un model de psicoteràpia breu, profund, durador i eficaç: la Teràpia Racional Emotiva Conductual o TREC (fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner dels teràpies cognitiu-conductuals).

Concretament:

* El model ABC dels pensaments, emocions i conductes.

* Identificar les creences irracionals de la pertorbació emocional i conductual.

* Coneixement del debat socràtic, com a estratègia per al canvi filosòfic que donarà lloc a noves emocions adaptatives i conductes constructives.

* Aplicació i ús de tècniques emocionals, com la Imaginació Racional Emotiva, que permet un canvi emocional profund.

2- Aprendre a conceptualitzar un cas clínic des de la TREC i l'aplicació de tècniques diverses segons el cas.

Concretament:

* Adquirir habilitats terapèutiques

* Realitzar una primera entrevista clínica

* Aplicació d'instruments d'avaluació

* Anàlisi funcional de la conducta

* Conceptualitzar casos clínics

* Aprendre a utilitzar tècniques cognitives, emocionals i conductuals

* Tractament dels diferents trastorns psicològics

3 – Fomentar el creixement personal com a requisit indispensable per al creixement professional. Aplicació de tècniques i coneixements en un/a mateix/a i amb els altres mitjançant dinàmiques de grup (peers counseling). Essencialment pràctica, amb supervisió de casos, classes dinàmiques, exercicis experiencials, pràctica clínica i treball personal.

LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC)

La Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) part de la premissa de Epícteto (Segle I d. C.) que “no són els esdeveniments els que ens pertorben, sinó la nostra interpretació que fem d'aquests”. És a dir, que la nostra pertorbació emocional és degut principalment als nostres pensaments, actituds i creences del que ens ocorre al nostre voltant.

L'origen de la TREC és filosòfic, recollint les influències de Confucio, Lao-Tse, Buda, Epictet, Marco Aurelio, entre altres. Totes elles coincideixen es poden resumir amb la premissa que “un es crea el propi sofriment quan pensa de manera irracional i disfuncional”.

En 1955, Dr. Albert Ellis crea la Teràpia Racional Emotiva Conductual, pionera dels teràpies cognitives-conductuals, la qual remarca la importància de la tríade pensament, emoció i conducta en el manteniment dels trastorns psicològics, i aporta una dimensió humanística i filosòfica única.

La TREC emfatitza que són els creences irracionals, formades principalment per exigències i falses necessitats, els que generin la major part dels problemes emocionals i de comportament.

Es tracta d'una teràpia molt pràctica i directiva en què s'inclouen exercicis i tasques per a fer a casa per a ajudar la persona a solucionar el seu problema emocional d'una manera breu i eficaç. La TREC, al costat d'altres teràpies cognitives o cognitives-conductuals, duren entre deu i vint sessions tant en teràpies individuals com en grup.

És també una teràpia profunda perquè no es limita a alleujar els símptomes del malestar de la persona sinó que va fins al fons del problema provocant canvis filosòfics profunds i permanents que tenen com a conseqüència una millora de la qualitat de vida. L'objectiu és disminuir els trastorns psicològics de manera breu amb un profund canvi filosòfic, emocional i conductual, que els fa sentir menys trastornats i menys susceptibles al trastorn.

A més, és una teràpia efectiva en un percentatge molt elevat de problemes psicològics. Cerca quines tècniques són les que funcionen millor per a segons quins clients i baix quines circumstàncies donant lloc a una pràctica efectiva. El mètode ABC sol funcionar per a la majoria de persones, i en la majoria d'ocasions, però a vegades cal buscar altres mètodes. Cada sessió la considerarem com un experiment on provem les nostres hipòtesis.

I finalment, és una teràpia multimodal que es pot aplicar en molts formats, tant en teràpies individuals, grupals, de parella, sexuals, familiars o altres.

DIRIGIT A:

Graduats en Psicologia, Medicina o Psiquiatria, i a altres professionals que estiguin en contacte amb pacients amb problemes emocionals i estiguin interessats a aprendre un estil d'intervenció terapèutica breu, profund i eficaç.

IDIOMA/HORARIO:

Todo el contenido del curso se podrá ver en diferido por el estudiante en función de su tiempo y disponibilidad.

No obstante, si prefiere, podrá ver las clases en streaming (en directo) de la formación online que tendrán lugar en Barcelona (horario local), en las aulas de formación del Institut RET (Calle aragó 186, principal 2ª). El idioma del curso es íntegramente en español/castellano. El horario de las clases en directo será principalmente los sábados de 10h-14h (excepto seminarios especiales).

El horario de los chats de tutorías en grupo en directo será los jueves a las 20h. Los cambios de horarios que pueda haber serán previamente notificados.

METODOLOGIA:

La formació ONLINE està organitzada en 30 seccions (300 hores; 30 CE), de tal manera que l'alumne/a obtindrà un aprenentatge gradual i creixent de la TREC des d'un nivell més inicial fins cada vegada més especialitzat i avançat. Una vegada finalitzat el mòdul 1 i 2, obtindrà la titulació de Curs online en Teràpia Racional Emotiva Conductual (150 hores; 15 CE). Si l'alumne ho desitja podrà completar la seva formació mitjançant el mòdul 3 semipresencial per a adquirir la titulació de Postgrau semipresencial en Teràpia Racional Emotiva Conductual (300 hores; 30 CE) juntament amb dos certificats internacionals (Primary and Advanced Training a TREC reconeguts per l'Albert Ellis Institute de Nova York).

L'alumne/a podrà triar el nivell que vol aconseguir i, per tant, no és obligatori culminar consecutivament tota la formació online/presencial, podent-la acabar més endavant.

Les classes es dividiran en aspectos teóricos y aplicaciones prácticas. Els aspectes teòrics se centraran en els fonaments i conceptes bàsics de la teoria i pràctica clínica en TREC, així com el tractament de cadascun dels trastorns psicològics. Les aplicacions pràctiques són experiències reals, en format peer-counselingy exercicis in vivo,supervisió de casos, pràctica i sessions clíniques amb la finalitat d'entendre millor el model, desenvolupar habilitats terapèutiques i aplicar tècniques cognitives, emotives i conductuals en el tractament de cada trastorn psicològic.

L'estudiant tindrà un aula virtual on tindrà tota la informació del curs, el material de classe i els vídeos didàctics, lectures complementàries, tasques per a casa i un fòrum/xat per a exposar preguntes o dubtes sobre el contingut d'aquestes. Els aspectes teòrics se centressin en els fonaments i conceptes bàsics de la teoria i pràctica clínica en TREC.

Les tasques a realitzar entre classes seran avaluades i supervisades per un/a tutor/al fet que acompanyarà l'alumne/a durant tot el curs.

PROGRAMA CURSO ONLINE (módulos 1 y 2; 80h lectivas; 15CE) –

POSGRADO SEMIPRESENCIAL (módulos 1, 2 y 3; 174h lectivas; 30CE) – 1er año

MODULO 1: INTRODUCCIÓ TEÒRICA – PRÀCTICA – D'octubre a gener

1.1. La dimensió ètica i humanista de la relació terapèutica
1.2. Fonaments epistemològics
1.3. Bases filosòfiques de la TREC
1.4. Biografía d'Albert Ellis
1.5. Introducció a la teoria racional emotiva conductual
1.6. Introducció a la pràctica de la TREC
1.7. La conceptualització de les emocions i estratègies racional-emotives per al canvi
1.8. Pertorbacions secundàries
1.9. Tècniques preferencials (I): el debat socràtic
1.10. Tècniques preferencials (II): la Imaginació Racional Emotiva (IRE) i els exercicis d'atac a la vergonya

 • Evaluación teórica y práctica en formato peer-counseling

MODULO 2: CONCEPTUALITZACIÓ CLÍNICA – De gener a març

2.1. Les habilitats i competències terapèutiques bàsiques
2.2. El setting terapèutic (estructura de la sessió TREC)
2.3. El procés terapèutic: les fases i tasques de la teràpia
2.4. Creences Racionals i Irracionals: instruments d'avaluació
2.5. Conceptualització del cas clínic
2.6. Tractament de la resistència en teràpia
2.7. Tècniques per a sentir-se bé i per a estar millor
2.8. El sentit de l'humor com a psicoteràpia
2.9. Pràctica de la TREC: els dotze passos principals
2.10. Errors típics en la pràctica de la TREC

 • Evaluación teórica y práctica en formato peer-counseling

MODULO 3: APLICACIONES DE LA TREC – De marzo a julio

Incluye PRIMARY/ADVANCED CERTIFICATE ALBERT ELLIS INSTITUTE (nivel primario y avanzado).

3.1. Tratamiento de los trastornos de personalidad

3.2. Tratamiento de los Trastornos de ansiedad

3.3. Terapia de los Trastornos afectivos

3.4. Terapia de grupo racional-emotivo

3.5. CURSO INTENSIVO EN TREC:

  • Bases filosòfica-terapèutiques
  • Maneig de la depressió i demostració
  • Maneig de l'ansietat i demostració
  • Manejo de la ira y demostración
  • Maneig de pacients difícils i demostració
  • Entrenament Racional Efectiu (Coaching) i Estils parentals

3.6. Problemas de autoaceptación: Ansiedad del ego

3.7. Problemas de intolerancia a la frustración: Ansiedad situacional

3.8. El modelo ABC revisado y Creatividad en TREC

3.9. El modelo ABC contextual: causalidad circular

3.10. Entrenamiento en asertividad racional-emotiva

 • Avaluació teòrica i pràctica en format peer-counseling

EVALUACIÓ

La culminació dels dos primers mòduls comporta l'obtenció d'un certificat acreditatiu de CURS. Para conseguir el título de POSTGRAU en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) serà necessari la culminació del tercer mòdul.

Las evaluaciones serán continuas durante el curso académico con la asignación de tareas, trabajo en grupo, ejercicios, chats/foros, grabaciones, transcripciones y lecturas entre clases (126 horas/año), y con la realización de pruebas teóricas y prácticas al final de cada módulo:

 • En el primer módulo será necesario pasar un examen teórico de TREC para ver si el estudiante ha adquirido los conocimientos y principios básicos de la teoría.
 • En el segundo módulo es necesario haber realizado un examen teórico y otro práctico donde se evaluará las habilidades y destrezas terapéuticas adquiridas.
 • En el tercer módulo es necesario haber realizado un examen teórico y la presentación de una grabación completa (30-45 minutos) junto con la transcripción de la sesión de un caso donde se evaluarán los conocimientos y destrezas adquiridas en TREC. Habrá una devolución final o rapport del estudiante/a.

Las cualificaciones globales serán las notas obtenidas entre los deberes realizados entre clases (70% de la nota final) y las pruebas finales (30% de la nota final), dando más importancia al trabajo, participación y rendimiento durante el curso. El mínimo para pasar el curso es una nota de 7/10 o 70%.

TITULACIONS

S'obtindrà, segons l'alumne/a faig aprovat cada mòdul, una Titulació Pròpia de Formació a distància o Postgrau semipresencial en Teràpia Racional Emotiva Conductual atorgada pel Institut RET, i també els següents certificats internacionals expedits per l'Albert Ellis Institute (organisme acreditat pel American Psychological Association, APA):

Primary Certificate International In REBT, obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Advanced Certificate International In REBT, obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Data límit (1r mòdul): fins al 6 d'octubre.

Data límit (2n mòdul): fins al 6 de gener.

Data límit (Postgrau semipresencial): hasta el 6 de abril.

Places limitades.
El nostre objectiu és crear grups petits per a fomentar la pràctica i la dinàmica amb el professor/a.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

Documentació necessària: Fotocòpia/escanejar del títol, currículum, 1 fotografia, fotocòpia/escanejar DNI o passaport.

PREU

– Módulo 1: 875 euros*

– Módulo 2: 875 euros*

– Módulo 3 (semipresencial): 1375 euros*

* 20% de descuento para los psicólogos, colegiados profesionales del COPC y del COP, socios de la SEPCyS, de la FESS, SCSC, AES y estudiantes.

Los certificados internacionales ofrecidos por el Albert Ellis Institute no están incluidas en la matrícula ya que son expedidos por dicha entidad.

Cada diploma tendrá un coste adicional de 50 euros aproximado que se abonarán durante la realización de estos.

La resta de les titulacions i diplomes oferts pel Institut RET sí que estan inclosos en la matricula.

ORGANITZACIÓ INTERNA

INSTITUT RET, S.C.P. – C.I.F.: J65335929

c/Aragó 186, principal 2ª – 08011 Barcelona

Telf. (+34) 93 454 14 24 // (+34) 630 18 78 63

[email protected]

Demani informació

DIRECCIÓN ACADÉMICO FORMACIÓN TREC

Supervisor Internacional

Francesc Sorribes:

[email protected]

Cita previa: 630 18 78 63

Montse I

Supervisora Internacional

Dra. Montserrat Lacalle
[email protected]

georgina2

Supervisora Internacional

Georgina España
[email protected]

f7b9be29873ad525695063e6e748eae3_s

Supervisora Internacional

Silvia Borreguero
[email protected]

bc04f87b1442e82a9d7828879f80552b_XL

Supervisora Internacional

Eva Roig
[email protected]

Cada tutora serà responsable del seguiment, revisió i coordinació dels alumnes durant tot el curs:

– Enviament del material didàctic i notificacions (comunicació de possibles canvis de dates i horaris)

– Control d'assistència, valoració i participació

– Correcció de l'avaluació dels exàmens, treballs i pràctiques dels alumnes

SECRETARIA

Anna serà la responsable de tots els temes administratius i de gestió:

– Processos de matriculació i informació

– Gestió de certificats i diplomes

– Comptabilitat i facturació

Els horaris d'atenció són: De dilluns a dijous de 16h a 20h.

Telèfon de contacte: 93 454 14 24 (Institut RET) – [email protected]

Contacti amb nosaltres


Especialitat clínica:

PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

Formació Professional:

Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions


Apúntate al Newsletter