Formació online en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC)

Institut RET és l'únic centre d'entrenament oficial TREC a Espanya afiliat a l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Inclou Certificats Internationales en TREC expedits per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

INICI A L'OCTUBRE (6a edició) – Demani informació

15 CE (Curs) – 30 CE (Postgrau)

D'Octubre a Gener – 1r mòdul (online)

De Gener a Març – 2n mòdul (online)

De Març a Juliol – Postgrau (semipresencial)

PROGRAMA FORMATIU

Una teràpia fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner de les teràpies cognitiu-conductuals de l'actualitat, i amb un enfocament multimodal, integrador, humanista i filosòfic únic”

La FORMACIÓ ONLINE EN TERÀPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC) part de la necessitat de donar una formació psicològica especialitzada en la teoria i pràctica de la Teràpia Racional Emotiva Conductual del Dr. Albert Ellis, integrant també l'aportació d'altres enfocaments cognitius-conductuals al model.

El nucli central se centrarà en abordar els aspectes cognitius, creences irracionals i esquemes disfuncionals, que mitjancen en els processos psicològics i en la psicopatologia, i en els procediments cognitius, emocionals i conductuals per al canvi.

L'objectiu és que l'alumne aprengui a conceptualitzar, avaluar i tractar un cas clínic des de l'enfocament TREC i altres enfocaments cognitius-conductuals, desenvolupar habilitats terapèutiques i a posar en pràctica les tècniques cognitives, emocionals i conductuals adequades a cada trastorn psicològic.

Objectius

1- Aprendre un model de psicoteràpia breu, profund, durador i eficaç: la Teràpia Racional Emotiva Conductual o TREC (fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner dels teràpies cognitiu-conductuals).

Concretament:

* El model ABC dels pensaments, emocions i conductes.

* Identificar les creences irracionals de la pertorbació emocional i conductual.

* Coneixement del debat socràtic, com a estratègia per al canvi filosòfic que donarà lloc a noves emocions adaptatives i conductes constructives.

* Aplicació i ús de tècniques emocionals, com la Imaginació Racional Emotiva, que permet un canvi emocional profund.

2- Aprendre a conceptualitzar un cas clínic des de la TREC i l'aplicació de tècniques diverses segons el cas.

Concretament:

* Adquirir habilitats terapèutiques

* Realitzar una primera entrevista clínica

* Aplicació d'instruments d'avaluació

* Anàlisi funcional de la conducta

* Conceptualitzar casos clínics

* Aprendre a utilitzar tècniques cognitives, emocionals i conductuals

* Tractament dels diferents trastorns psicològics

3 – Fomentar el creixement personal com a requisit indispensable per al creixement professional. Aplicació de tècniques i coneixements en un/a mateix/a i amb els altres mitjançant dinàmiques de grup (peers counseling). Essencialment pràctica, amb supervisió de casos, classes dinàmiques, exercicis experiencials, pràctica clínica i treball personal.

LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC)

La Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) part de la premissa de Epícteto (Segle I d. C.) que “no són els esdeveniments els que ens pertorben, sinó la nostra interpretació que fem d'aquests”. És a dir, que la nostra pertorbació emocional és degut principalment als nostres pensaments, actituds i creences del que ens ocorre al nostre voltant.

L'origen de la TREC és filosòfic, recollint les influències de Confucio, Lao-Tse, Buda, Epictet, Marco Aurelio, entre altres. Totes elles coincideixen es poden resumir amb la premissa que “un es crea el propi sofriment quan pensa de manera irracional i disfuncional”.

En 1955, Dr. Albert Ellis crea la Teràpia Racional Emotiva Conductual, pionera dels teràpies cognitives-conductuals, la qual remarca la importància de la tríade pensament, emoció i conducta en el manteniment dels trastorns psicològics, i aporta una dimensió humanística i filosòfica única.

La TREC emfatitza que són els creences irracionals, formades principalment per exigències i falses necessitats, els que generin la major part dels problemes emocionals i de comportament.

Es tracta d'una teràpia molt pràctica i directiva en què s'inclouen exercicis i tasques per a fer a casa per a ajudar la persona a solucionar el seu problema emocional d'una manera breu i eficaç. La TREC, al costat d'altres teràpies cognitives o cognitives-conductuals, duren entre deu i vint sessions tant en teràpies individuals com en grup.

És també una teràpia profunda perquè no es limita a alleujar els símptomes del malestar de la persona sinó que va fins al fons del problema provocant canvis filosòfics profunds i permanents que tenen com a conseqüència una millora de la qualitat de vida. L'objectiu és disminuir els trastorns psicològics de manera breu amb un profund canvi filosòfic, emocional i conductual, que els fa sentir menys trastornats i menys susceptibles al trastorn.

A més, és una teràpia efectiva en un percentatge molt elevat de problemes psicològics. Cerca quines tècniques són les que funcionen millor per a segons quins clients i baix quines circumstàncies donant lloc a una pràctica efectiva. El mètode ABC sol funcionar per a la majoria de persones, i en la majoria d'ocasions, però a vegades cal buscar altres mètodes. Cada sessió la considerarem com un experiment on provem les nostres hipòtesis.

I finalment, és una teràpia multimodal que es pot aplicar en molts formats, tant en teràpies individuals, grupals, de parella, sexuals, familiars o altres.

METODOLOGIA

DIRIGIT A:

Graduats en Psicologia, Medicina o Psiquiatria, i a altres professionals que estiguin en contacte amb pacients amb problemes emocionals i estiguin interessats a aprendre un estil d'intervenció terapèutica breu, profund i eficaç.

LLOC/IDIOMA/HORARI:

La formació online té lloc a Barcelona (horari local), a les aules de formació del Institut RET (Carrer aragó 186, principal 2a). L'idioma del curs és íntegrament en espanyol/castellà.

L'horari de les classes en directe serà principalment els dissabtes de 10h-14h (excepte seminaris especials). L'horari dels xats de tutories en grup en directe serà els dijous a les 20h. Els canvis d'horaris que pugui haver-hi seran prèviament notificats.

METODOLOGIA:

La formació ONLINE està organitzada en 30 seccions (300 hores; 30 CE), de tal manera que l'alumne/a obtindrà un aprenentatge gradual i creixent de la TREC des d'un nivell més inicial fins cada vegada més especialitzat i avançat. Una vegada finalitzat el mòdul 1 i 2, obtindrà la titulació de Curs online en Teràpia Racional Emotiva Conductual (150 hores; 15 CE). Si l'alumne ho desitja podrà completar la seva formació mitjançant el mòdul 3 semipresencial per a adquirir la titulació de Postgrau semipresencial en Teràpia Racional Emotiva Conductual (300 hores; 30 CE) juntament amb dos certificats internacionals (Primary and Advanced Training a TREC reconeguts per l'Albert Ellis Institute de Nova York).

L'alumne/a podrà triar el nivell que vol aconseguir i, per tant, no és obligatori culminar consecutivament tota la formació online/presencial, podent-la acabar més endavant.

Les classes es dividiran en aspectes teòrics i aplicacions pràctiques. Els aspectes teòrics se centraran en els fonaments i conceptes bàsics de la teoria i pràctica clínica en TREC, així com el tractament de cadascun dels trastorns psicològics. Les aplicacions pràctiques són experiències reals, en format peer-counselingy exercicis in vivo,supervisió de casos, pràctica i sessions clíniques amb la finalitat d'entendre millor el model, desenvolupar habilitats terapèutiques i aplicar tècniques cognitives, emotives i conductuals en el tractament de cada trastorn psicològic.

L'estudiant tindrà un aula virtual on tindrà tota la informació del curs, el material de classe i els vídeos didàctics, lectures complementàries, tasques per a casa i un fòrum/xat per a exposar preguntes o dubtes sobre el contingut d'aquestes. Els aspectes teòrics se centressin en els fonaments i conceptes bàsics de la teoria i pràctica clínica en TREC.

Les tasques a realitzar entre classes seran avaluades i supervisades per un/a tutor/al fet que acompanyarà l'alumne/a durant tot el curs.

PROGRAMA CURS ONLINE (15 CE) – POSTGRAU SEMIPRESENCIAL (30 CE) – 1r any

MODULO 1: INTRODUCCIÓ TEÒRICA-PRÀCTICA (40 hores)

MODULO 1: INTRODUCCIÓ TEÒRICA – PRÀCTICA – D'octubre a gener

1.1. La dimensió ètica i humanista de la relació terapèutica
1.2. Fonaments epistemològics
1.3. Bases filosòfiques de la TREC
1.4. Biografía d'Albert Ellis
1.5. Introducció a la teoria racional emotiva conductual
1.6. Introducció a la pràctica de la TREC
1.7. La conceptualització de les emocions i estratègies racional-emotives per al canvi
1.8. Pertorbacions secundàries
1.9. Tècniques preferencials (I): el debat socràtic
1.10. Tècniques preferencials (II): la Imaginació Racional Emotiva (IRE) i els exercicis d'atac a la vergonya

MODULO 2: CONCEPTUALITZACIÓ CLÍNICA – De gener a març

2.1. Les habilitats i competències terapèutiques bàsiques
2.2. El setting terapèutic (estructura de la sessió TREC)
2.3. El procés terapèutic: les fases i tasques de la teràpia
2.4. Creences Racionals i Irracionals: instruments d'avaluació
2.5. Conceptualització del cas clínic
2.6. Tractament de la resistència en teràpia
2.7. Tècniques per a sentir-se bé i per a estar millor
2.8. El sentit de l'humor com a psicoteràpia
2.9. Pràctica de la TREC: els dotze passos principals
2.10. Errors típics en la pràctica de la TREC

MODULO 3: POSTGRAU SEMIPRESENCIAL EN TREC – De maig a juliol

Si és vol l'obtenció de la titulació de Postgrau semipresencial és necessitarà culminar els certificats internacionals (Primary/Advanced Certificate) de manera presencial a més de realitzar de manera online 5 supervisions amb el tutor/a i el lliurament d'una tesi i un enregistrament complet d'una sessió TREC (veure Annex 2):

3.1. Tractament dels Trastorns d'ansietat
3.2. Teràpia dels Trastorns afectius
3.3. L'amor i els seus problemes
3.4. Teràpia de parella
3.5. Teràpia sexual
3.6. PRIMARY CERTIFICATE ALBERT ELLIS INSTITUTE (nivell primari) – PRESENCIAL al maig a Barcelona – Dra. Leonor Lega i Francesc Sorribes
3.7. ADVANCED CERTIFICATE ALBERT ELLIS INSTITUTE (nivell avançat) – PRESENCIAL al maig/juny a Barcelona – Dra. Leonor Lega i Francesc Sorribes
3.8. CURS INTENSIU – PRESENCIAL/ONLINE al juny a Barcelona – Dr. Dom Dimattia
3.9. Tractament de les addiccions
3.10. AVALUACIÓ FINAL – Es demanarà la presentació un enregistrament final complet (30-45 minuts) juntament amb la transcripció de la sessió d'un cas on s'avaluaran els coneixements i destreses adquirides en TREC.

EVALUACIÓ

Les avaluacions seran contínues durant el curs acadèmic amb l'assignació de tasques, exercicis i lectures entre classes, i amb la realització de proves teòriques i pràctiques al final.

Serà necessari en els mòduls 1 i 2 a distància passar exàmens teòric-pràctics de TREC (preguntes obertes i/o anàlisis de casos) per a veure si l'alumne ha adquirit els coneixements i principis bàsics de la teoria i la pràctica.

L'avaluació del postgrau semipresencial (mòdul 3) serà mitjançant un examen teòric de 20 preguntes amb respostes tancades de lliure elecció i resoldre un cas amb preguntes obertes sobre aquest. A més, s'haurà d'haver participat en les pràctiques de peer-counseling en viu, superar les supervisionesrealizadas per les tutores i els supervisors internacionals de l'Albert Ellis Institute de Nova York, la presentació d'una tesi personaly d'un enregistrament complet (30-45 minuts) juntament amb la transcripció de la sessió d'un cas on s'avaluaran els coneixements i destreses adquirides en TREC.

Les qualificacions globals seran les notes obtingudes entre els deures realitzats entre classes (70% de la nota final) i les proves finals (30% de la nota final), donant més importància al treball, participació i rendiment durant el curs. El mínim per a passar el curs és una nota de 7/10 o 70%.

TITULACIONS

S'obtindrà, segons l'alumne/a faig aprovat cada mòdul, una Titulació Pròpia de Formació a distància o Postgrau semipresencial en Teràpia Racional Emotiva Conductual atorgada pel Institut RET, i també els següents certificats internacionals expedits per l'Albert Ellis Institute (organisme acreditat pel American Psychological Association, APA):

Primary Certificate International In REBT, obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Advanced Certificate International In REBT, obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

BIBLIOGRAFIA

La bibliografia serà una condició indispensable per a complementar la formació. Se'ls demanarà la lectura dels següents llibres:

  • MÓDULO 1 y 2

Lega, L.; Sorribes, F.; Calvo, M. (2017) Teràpia Racional Emotiva Conductual. Ed. Paidós: Barcelona

Sorribes, F. y Lega, L. (2013) Una nova guia per a manejar les seves emocions. Institut RET: Barcelona

Lega, L., Caballo, V. y Ellis, A. (2009) Teoría y práctica de la Terapia Racional Emotivo-conductual. Madrid: Siglo XXI.

Ellis, A. (1998) The Albert Ellis reader. Kengsinton: New York (Vivir en una sociedad irracional. Ed.Paidós. 2000)

Ellis, A. (1994) Reason and emotion in psychotherapy: revised and updated. Nueva York: Birch Lane. O en su defecto, Ellis, A. (1962) Reason and emotion in psychotherapy. Nueva York: Birch Lane. (Razón y emoción en psicoterapia. Bilbao: Desclée de Brouswer, 1980).

  • MÓDULO 3

Calvo, M. (2008) Sexualitat atlètica o erotisme. Editorial Icària: Barcelona

Ellis, A. (1995) Better, deeper, and more enduring brief therapy: the rational emotive behavior therapy approach. Routledge: New York (Una terapia más breve, profunda y duradera. Ed.Paidós. 1999)

Ellis, A., y Grieger, R. (1977) Handbook of rational emotive therapy, vol.1. Nueva York: Springer (Manual de terapia racional-emotiva, vol.1.Bilbao: Desclée de Brouswer, 1981).

Ellis, A., y Grieger, R. (1986) Handbook of rational emotive therapy, vol.2. Nueva York: Springer. (Manual de terapia racional-emotiva, vol.2.Bilbao: Desclée de Brouswer, 1990).

Yankura, J., Dryden, W. (1997). Using REBT with common psychological problems and special applications of REBT. New York: Springer. (Terapia Conductual Racional Emotiva (REBT). Casos ilustrativos. Bilbao: Desclée de Brouswer, 2000).

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Data límit (1r mòdul): fins al 6 d'octubre.

Data límit (2n mòdul): fins al 6 de gener.

Data límit (Postgrau semipresencial): fins al 21 de març.

Places limitades.
El nostre objectiu és crear grups petits per a fomentar la pràctica i la dinàmica amb el professor/a.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

Documentació necessària: Fotocòpia/escanejar del títol, currículum, 1 fotografia, fotocòpia/escanejar DNI o passaport.

PREU

– Mòdul 1: 700 euros

– Mòdul 2: 700 euros

– Mòdul 3 (semipresencial): 1100 euros


Escoge un moduloEls certificats internacionals oferts per l'Albert Ellis Institute no estan incloses en la matrícula ja que són expedits per aquesta entitat. Cada diploma tindrà un cost addicional de 50 euros aproximat que s'abonaran durant la realització d'aquests.

La resta de les titulacions i diplomes oferts pel Institut RET sí que estan inclosos en la matricula.

Forma de pagament:

  • Preinscripció i la presentació de la documentació necessària per email: info@institutret.com
  • Transferència bancària indicant nom, cognoms i el concepte FORMACIÓ ONLINE.
  • Enviament del rebut per email info@institutret.com

ORGANITZACIÓ INTERNA

ENTITAT ORGANITZADORA

INSTITUT RET, S.C.P. – C.I.F.: J65335929

c/Aragó 186, principal 2ª – 08011 Barcelona

Telf. 934541424

info@institutret.com

Demani informació

DIRECCIÓN ACADÉMICO FORMACIÓN TREC

Francesc Sorribes:

francesc@institutret.com

Cita previa: 630 18 78 63

Montse I

Dra. Montserrat Lacalle
montselacalle@gmail.com

georgina2

Georgina España
georgina.esab@gmail.com

f7b9be29873ad525695063e6e748eae3_s

Silvia Borreguero
silviaborreguero@gmail.com

Cada tutora serà responsable del seguiment, revisió i coordinació dels alumnes durant tot el curs:

– Enviament del material didàctic i notificacions (comunicació de possibles canvis de dates i horaris)

– Control d'assistència, valoració i participació

– Correcció de l'avaluació dels exàmens, treballs i pràctiques dels alumnes

SECRETARIA

Anna serà la responsable de tots els temes administratius i de gestió:

– Processos de matriculació i informació

– Gestió de certificats i diplomes

– Comptabilitat i facturació

Els horaris d'atenció són: De dilluns a dijous de 16h a 20h.

Telèfon de contacte: 93 454 14 24 (Institut RET) – anna@institutret.com

Contacti amb nosaltres


Especialitat clínica:

PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

Formació Professional:

Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions