Postgrau/Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC)

FORMACIÓ TEÒRICA (30%) / PRÀCTICA (70%)
15 CE (Curs) –
30 CE (Postgrau) – 65 CE (Màster)
Format Presencial, Semipresencial
i/o Online

INCIO OCTUBRE (11ª EDICIÓN)

PLAZAS LIMITADAS:

Nuestro objetivo es crear grupos pequeños para fomentar la práctica y la dinámica con el profesor/a. Ratio 1:8/10.
OBERT TERMINI D'INSCRIPCIONS:

Demani informació

Escoge un moduloDes de l'any 2010 portem formant a centenars d'estudiants i professionals.

Reconegut d'interès per a la professió segons el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i per la Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut.

Acreditat pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada i la Comissió de Formació Cotinuada del Sistema Nacional de Salut (mòduls 1 i 2; 80 hores).

Institut RET és l'únic centre d'entrenament oficial TREC a Espanya afiliat a l'Albert Ellis Institute de Nova York (organisme acreditat pel American Psychological Association, APA).

Inclou Certificats Internationales en TREC expedits per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

affiliated_center
sepcyspng_1_

OBJECTIUS

1- Aprendre un model de psicoteràpia breu, profund, durador i eficaç: la Teràpia Racional Emotiva Conductual o TREC (fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner dels teràpies cognitiu-conductuals).

Concretament:

* El model ABC dels pensaments, emocions i conductes.

* Identificar les creences irracionals de la pertorbació emocional i conductual.

* Coneixement del debat socràtic, com a estratègia per al canvi filosòfic que donarà lloc a noves emocions adaptatives i conductes constructives.

* Aplicació i ús de tècniques emocionals, com la Imaginació Racional Emotiva, que permet un canvi emocional profund.

2- Aprendre a conceptualitzar un cas clínic des de la TREC i l'aplicació de tècniques diverses segons el cas.

Concretament:

* Adquirir habilitats terapèutiques

* Realitzar una primera entrevista clínica

* Aplicació d'instruments d'avaluació

* Anàlisi funcional de la conducta

* Conceptualitzar casos clínics

* Aprendre a utilitzar tècniques cognitives, emocionals i conductuals

* Tractament dels diferents trastorns psicològics

3- Fomentar el creixement personal com un requisit indispensable per al creixement professional. Aplicació de tècniques i coneixements en un mateix i amb els altres mitjançant dinàmiques de grup (peers counseling).

LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC)

“Una teràpia fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner de les teràpies cognitiu-conductuals de l'actualitat, i amb un enfocament integrador, multimodal, humanista i filosòfic únic”

En 1955, Dr. Albert Ellis crea la Teràpia Racional Emotiva Conductual, pionera dels teràpies cognitives-conductuals, la qual remarca la importància de la tríade pensament, emoció i conducta en el manteniment dels trastorns psicològics, i aporta una dimensió humanística i filosòfica única.

La TREC emfatitza que són els creences irracionals, formades principalment per exigències i falses necessitats, els que generin la major part dels problemes emocionals i de comportament.

Es tracta d'una teràpia molt pràctica i directiva incloent exercicis i deures per ajudar a la persona a resoldre el seu problema emocional d'una manera breu i eficaç. També és una teràpia profunda perquè no es limita a alleujar els símptomes del malestar de la persona sinó que va fins al fons del problema provocant canvis filosòfics profunds i permanents que tenen com a conseqüència una millora de la qualitat de vida. Finalment, és una teràpia efectiva en un percentatge molt elevat de problemes psicològics.

DIRIGIT A:

Graduats en Psicologia, Medicina o Psiquiatria, que estiguin interessats a aprendre un estil d'intervenció terapèutica breu, profund i eficaç.

LLOC, IDIOMA I HORARI:

A Barcelona, a les aules de formació del Institut RET (Carrer aragó 186, principal 2a), i/o a Madrid (a especificar), i en espais associats per als seminaris especials oberts. L'idioma de la formació és íntegrament en castellà.

L'horari serà principalment els dissabtes de 10h-14h i/o de 16h-20h (excepte seminaris especials), amb una freqüència quinzenal aproximadament. L'horari dels xats de tutories en grup en directe (que són opcionals) serà els dijous a les 20h. Els canvis d'horaris que pugui haver-hi seran prèviament notificats.

METODOLOGIA:

La formació està organitzada de tal manera que l'alumne/a obtindrà un aprenentatge gradual i creixent de la TREC, des d'un nivell més inicial fins a aconseguir un nivell cada vegada més especialitzat i avançat.

L'alumne/a podrà triar el nivell que vol aconseguir i, per tant, no és obligatori culminar tota la formació de dos anys, podent triar la titulació de:

 • Curs (mòduls 1 i 2; 6 mesos) – 80 hores lectives (15 CE) i/o
 • Postgrau en Teràpia Racional Emotiva Conductual (mòduls 1, 2 i 3; 1 any) – 174 hores lectives (30 CE) i/o
 • Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual (tots els mòduls; 2 anys) – 348 hores lectives (65 CE).

Les classes presencials es dividiran en aspectes teóricosy aplicacions pràctiques. Els aspectes teòrics se centraran en els fonaments i conceptes bàsics de la teoria i pràctica clínica en TREC, així com el tractament de cadascun dels trastorns psicològics. Les aplicacions pràctiques són experiències reals, en format peer-counseling i exercicis in vivo,s upervisión de casos, pràctica i sessions clíniques amb la finalitat d'entendre millor el model, desenvolupar habilitats terapèutiques i aplicar tècniques cognitives, emotives i conductuals en el tractament de cada trastorn psicològic.

L'alumne/a disposarà d'una aula virtual on tindrà tota la informació del curs, el material de classe i els vídeos didàctics, lectures complementàries, tasques per a casa i un fòrum/xat per a exposar preguntes o dubtes sobre el contingut d'aquestes.

Les tasques que realitzar entre classes seran avaluades i supervisades per un/a tutor/al fet que acompanyarà l'alumne/a durant tot el curs.

PROGRAMA COMPLET (348 hores lectives)

MÒDUL 1: Introducció teòrica-pràctica – 40 hores (d'octubre a desembre)

INCLOU PRIMARY CERTIFICATE ALBERT ELLIS INSTITUTE

 • La dimensió ètica i humanista de la relació terapèutica
 • Fonaments epistemològics del model cognitiu
 • Biografía d'Albert Ellis
 • Introducció a la teoria racional emotiu conductual
 • Introducció a la pràctica racional emotiu conductual
 • Conceptualització de les emocions
 • Pertorbacions secundàries
 • Estratègies racional-emotives per al canvi: l'encadenament inferencial i el debat socràtic
 • Tècniques preferencials cognitives: El debat
 • Tècniques preferencials evocativas: La Imaginació Racional Emotiva (IRE)i els exercicis d'atac a la vergonya
 • Avaluació teòrica i pràctica en format peer-counseling

MÒDUL 2: Conceptualització clínica – 40 hores (de gener a març)

 • Habilitats terapèutiques i competències terapèutiques bàsiques
 • El setting terapèutic (estructura de la sessió TREC)
 • El procés terapèutic: les fases i tasques de la teràpia
 • Creences Racionals i Irracionals: instruments d'avaluació
 • Conceptualització del cas clínic
 • Tractament de la resistència en psicoteràpia
 • Tècniques per a sentir-se bé i per a estar millor
 • El sentit de l'humor com a psicoteràpia
 • Pràctica de la TREC: els dotze passos principals
 • Errors típics en la pràctica de la TREC
 • Avaluació teòrica i pràctica en format peer-counseling

MÒDUL 3: Aplicacions clíniques I – 94 hores (de març a juliol)

INCLOU ADVANCED CERTIFICATE ALBERT ELLIS INSTITUTE & CURS INTENSIU

 • Tractament dels trastorns de personalitat
 • Tractament dels Trastorns d'ansietat
 • Teràpia dels Trastorns afectius
 • Teràpia de grup racional-emotiu
 • Bases filosòfica-terapèutiques
 • Maneig de la depressió i demostració
 • Maneig de l'ansietat i demostració
 • Maneig de la ira i demostració
 • Maneig de pacients difícils i demostració
 • Entrenament Racional Efectiu (Coaching) i Estils parentals
 • Problemes d'acte-acceptació: Ansietat de l'ego
 • Problemes d'intolerància a la frustració: Ansietat situacional
 • El model ABC revisat i Creativitat en TREC
 • El model ABC contextual: causalitat circular
 • Entrenament en assertivitat racional-emotiva
 • Avaluació teòrica i pràctica en format peer-counseling

PROGRAMA MÀSTER (2n any) – 174/200 hores lectives

MÒDUL 4: Supervisió i Aplicacions clíniques II – 124 hores (d'octubre a juny)

 • Psicofarmacología
 • Teràpia dels Trastorns alimentaris
 • Tractament dels trastorns addictius
 • Teràpia de parella
 • Teràpia sexual
 • Tractament dels trastorns de la ira i la conducta violenta
 • Tractament de la psicosi
 • Supervisions en TREC i TCC
 • Sessions clíniques
 • Entrenament especialitzat en supervisió de peer-counseling​

MÒDUL 5: Aplicació clínica en nens i adolescents – 24/50 hores

Inclou Primary/Advanced Child & Adolescent Certificate on REBT.

Obtenció del certificat d'especialitat TREC en el tractament de nens/adolescents expedit per l'Albert Ellis Institute:

 • Aplicacions específiques dels principis TREC en nens i adolescents.
 • TREC i la seva aplicació en trastorns d'internalització: ansietat, depressió, autoaceptación, duel i perfeccionisme.
 • TREC i la seva aplicació en trastorns d'externalització: ira i intolerància a la frustració, TDAH, impulsivitat, postergació, addiccions i assetjament.
 • Avaluació dels dubtes de l'aplicació de la TREC a altres trastorns de la infantesa i adolescència.
 • Estratègies apropiades per a tractar nens i adolescents poc inclinats i resistents
 • Treballar amb pares i professors
 • Vídeos i demostracions pràctiques
 • Supervisió individual i grupal

MÒDUL 6: Especialització en TREC– 26 hores

Inclou Academic/Associate Fellowship Certificate in REBT (nivell expert).

És el major nivell d'entrenament extern que es pot donar fora de l'Albert Ellis Institute de Nova York i està dissenyat per a continuar l'entrenament en els principis teòrics i tècniques avançades en TREC. El contingut del programa se centrarà en l'aplicació de la TREC en circumstàncies especials i en la supervisió de casos:
 • Aplicació de la TREC en contextos específics
 • Supervisió individual i grupal
 • Vídeos i demostracions de la pràctica
Els matriculats certificats que completin amb èxit totes les supervisions del programa seran elegibles per a ser Academic/Associate Fellowship Membership del AEIy poder accedir a la formació de Supervisor Internacional que es dóna a Nova York.

TITULACIONS

S'obtindrà, segons l'alumne/a se hagi matriculat i aprovat, una Titulació Pròpia de Curs, Postgrau i/o Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual atorgada pel Institut RET, i també els següents certificats internacionals expedits per l'Albert Ellis Institute (organisme acreditat per el American Psychological Association, APA):

Durant el primer any (Postgrau) es podran obtenir:

Primary Certificate in REBT (24 hores), obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Advanced Certificate in REBT (26 hores), obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Durant el segon any (Màster) es podran obtenir:

Primary Child and Adolescent Certificate in REBT (24 hores), obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Advanced Child and Adolescent Certificate in REBT (26 hores), obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York.

Academic/Associate Fellowship Certificate in REBT (26 hores), obtenció de la titulació per l'Albert Ellis Institute de Nova York. Per a l'obtenció d'aquesta titulació es necessitarà una pràctica supervisada durant un any.

RECONEGUT PER:

 • Institut RET és l'únic centre d'entrenament TREC oficial a Espanya afiliat a l'Albert Ellis Institute de Nova York.
 • Reconegut d'Interès per a la professió pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) i per la Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut (SEPCyS)
 • Certficados internacionals expedits per Albert Ellis Institute de Nova York.
 • Acreditat pel Consell Català de Formació Mèdica Continuada i la Comissió de Formació Cotinuada del Sistema Nacional de Salut (mòduls 1 i 2; 80 hores).
 • ITCC – Institut de Teràpia Cognitiu Cconductial (Institut Oficial de TREC a Mèxic)
 • CETREC– Centre Costa-riqueny de Teràpia Racional Emotiva Conductual (Institut Oficial de TREC a Costa Rica).
affiliated_center
sepcyspng_1_

EVALUACIÓ

La culminació dels dos primers mòduls comporta l'obtenció d'un certificat acreditatiu de CURS.

Per a aconseguir el títol de POSTGRAU en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) serà necessari la culminació del tercer mòdul.

I per a l'aprovació l'obtenció del títol de MÀSTER en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) serà necessari culminar els dos anys de formació.

Les avaluacions seran contínues durant el curs acadèmic amb l'assignació de tasques, exercicis, xats/fòrums, enregistraments, transcripcions i lectures entre classes (126 hores/any), i amb la realització de proves teòriques i pràctiques al final de cada mòdul:

 • En el primer móduloserá necessari passar dos exàmens teòrics de TREC per a veure si l'alumne ha adquirit els coneixements i principis bàsics de la teoria.
 • En el segon móduloes necessari haver realitzat un examen teòric i un altre pràctic en format peer-counseling, on s'avaluarà les habilitats i destreses terapèutiques adquirides.
 • En el tercer mòdul és necessari haver realitzat un examen teòric i la presentació d'una tesi personal i d'un enregistrament complet (30-45 minuts) juntament amb la transcripció de la sessió d'un cas clínic on s'avaluaran els coneixements i destreses adquirides en TREC.
 • Hi haurà una devolució final o rapport de l'alumne/a.

Per a l'obtenció del títol de màster serà necessari (176 hores/any):

 • Haver participat i aportat cinc enregistraments curts (20 minutos) en les supervisions i supervisar peer-counselings dels alumnes de postgrau.
 • La presentació d'una reixeta de debats, on exposi les diferents maneres d'intervenir en les creences irracionals.
 • Superar les dossupervisiones realitzades pels supervisors internacionals de l'Albert Ellis Institute de Nova York.
 • La supervisió d'un cas per una tutora i la presentació d'un treball que consistirà en l'exposició d'un cas clínic de principi a fi, on s'exposin els passos seguits, les tècniques emprades i hi hagi enregistraments i transcripcions de les sessions per a la seva supervisió.
 • Pràctiques presencials acreditades.

Lascualificaciones globals seran les notes obtingudes entre les tasques realitzades entre classes (70% de la nota final) i les proves finals (30% de la nota final), donant més importància al treball i rendiment durant el curs. El mínim per a passar el curs és una nota de 7/10 o 70%.

L'assistència i la participació són obligatòries, causa d'exclusió serà una absència injustificada d'un 20% de les hores lectives.

INFORMACIÓ E INSCRIPCIONS

Data límit: fins al 6 d'octubre.

Requisits mínims: Grau en Psicologia, Medicina o Psiquiatria.

Places limitades: 25 (per ordre d'inscripció)
El nostre objectiu és crear grups petits per a fomentar la pràctica i la dinàmica amb el professor/a.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:

Documentació necessària: Còpia del títol, currículum, 1 fotografia, copia DNI i entrevista personal prèvia.

Demani informació

 

POSGRADO 2019 - 2020 (10ª edición)

POSTGRAU 2018 - 2019 (9a edició)

POSTGRAU 2017 - 2018 (8a edició)

POSTGRAU 2016 - 2017 (7a edició)

POSTGRAU 2015 - 2016 (6a edició)

POSTGRAU 2014 - 2015 (5a edició)

POSTGRAU 2013 - 2014 (4a edició)

POSTGRAU 2012 - 2013 (3a edició)

POSTGRAU 2011 - 2012 (2a edició)

POSTGRAU 2010 - 2011 (1a edició)

Contacti amb nosaltres


Especialitat clínica:

PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

Formació Professional:

Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions