Postgrau/Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC)

FORMACIÓ TEÒRICA (30%) / PRÀCTICA (70%)
15 CE (Curs) –
30 CE (Postgrau) – 65 CE (Màster)
Format Presencial, Semipresencial
i/o Online

SEGUNDA CONVOCATORIA INICIO DICIEMBRE (14ª EDICIÓN)

PLACES LIMITADES:

El nostre objectiu és crear grups petits per fomentar la pràctica i la dinàmica amb el professor/a. Ràtio 1:8/10.
OBERT TERMINI D'INSCRIPCIONS:

Demani informació

Reconegut d'interès per a la professió pel Col·legi Oficial de Psicologia

Reconegut per la Societat Espanyola de Psicologia Clínica i de la Salut.

sepcyspng_1_

Asociación Española en Terapia Racional Emotiva Conductual

Mètodes de pagament

Matriculació

250,00Afegir al carrito

Mòdul 1 i 2

1.400,00Afegir al carrito

Mòdul 3

1.100,00Afegir al carrito

Any complet Postgrau/Master

2.500,00Afegir al carrito

Complemento modulo 3 posgrado infantojuvenil

1.100,00Afegir al carrito

**El 20% de descuento ya está aplicado en el precio y es para los psicólogos, los colegiados profesionales del COPC, COP y COMB, socios de la SEPCyS, de la FESS, SCSC, AES y estudiantes de grado.

Les despeses de gestió dels certificats internacionals ofertes per Associació Internacional per a la Teràpia Racional Emotiva conductual (IAREBT) no estan incloses en la matrícula ja que són expedits per aquesta entitat. Cada certificat tindrà un cost addicional d' uns 50 euros aproximadament que s' abonaran durant la realització d' aquests.

La resta de les titulacions oferts per l' Institut RET com el curs, postgrau i màster, sí que estan inclosos en la matrícula i no tenen cost addicional.

OBJECTIUS

1- Aprendre un model de psicoteràpia breu, profund, durador i eficaç: la Teràpia Racional Emotiva Conductual o TREC (fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner dels teràpies cognitiu-conductuals).

Concretament:

* El model ABC dels pensaments, emocions i conductes.

* Identificar les creences irracionals de la pertorbació emocional i conductual.

* Coneixement del debat socràtic, com a estratègia per al canvi filosòfic que donarà lloc a noves emocions adaptatives i conductes constructives.

* Aplicació i ús de tècniques emocionals, com la Imaginació Racional Emotiva, que permet un canvi emocional profund.

2- Aprendre a conceptualitzar un cas clínic des de la TREC i l'aplicació de tècniques diverses segons el cas.

Concretament:

* Adquirir habilitats terapèutiques

* Realitzar una primera entrevista clínica

* Aplicació d'instruments d'avaluació

* Anàlisi funcional de la conducta

* Conceptualitzar casos clínics

* Aprendre a utilitzar tècniques cognitives, emocionals i conductuals

* Tractament dels diferents trastorns psicològics

3- Fomentar el creixement personal com un requisit indispensable per al creixement professional. Aplicació de tècniques i coneixements en un mateix i amb els altres mitjançant dinàmiques de grup (peers counseling).

LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC)

“Una teràpia fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner de les teràpies cognitiu-conductuals de l'actualitat, i amb un enfocament integrador, multimodal, humanista i filosòfic únic”

En 1955, Dr. Albert Ellis crea la Teràpia Racional Emotiva Conductual, pionera dels teràpies cognitives-conductuals, la qual remarca la importància de la tríade pensament, emoció i conducta en el manteniment dels trastorns psicològics, i aporta una dimensió humanística i filosòfica única.

La TREC emfatitza que són els creences irracionals, formades principalment per exigències i falses necessitats, els que generin la major part dels problemes emocionals i de comportament.

Es tracta d'una teràpia molt pràctica i directiva incloent exercicis i deures per ajudar a la persona a resoldre el seu problema emocional d'una manera breu i eficaç. També és una teràpia profunda perquè no es limita a alleujar els símptomes del malestar de la persona sinó que va fins al fons del problema provocant canvis filosòfics profunds i permanents que tenen com a conseqüència una millora de la qualitat de vida. Finalment, és una teràpia efectiva en un percentatge molt elevat de problemes psicològics.

DIRIGIT A:

Graduados en Psicología, Medicina o Psiquiatría, y estudiantes de último año que estén interesados en aprender un estilo de intervención terapéutica breve, profundo y eficaz.

LLOC, IDIOMA I HORARI:

Les classes presencials es faran a Barcelona, en las aulas de formación (TREC Psicologia – calle aragó 186, 3º 1ª) y en espacios asociados para los seminarios especiales abiertos que serán anunciados al inicio del curso. El idioma de la formación es íntegramente en español/castellano.

El horario de las clases presenciales será principalmente los sábados de 10h-14h y/o de 16h-20h (excepto seminarios especiales), con una frecuencia quincenal aproximadamente. Habrá tres descansos: uno de 15 min, a las 11,30h; otro de 2h, a la 14h; y finalmente otro de 15 min a las 18h. El grupo ONLINE podrá ver las clases en directo o visualizar en vídeo de las clases en diferido y tendrá unas tutorías acordadas en directo donde podrá tener un chat grupal práctico con un supervisor TREC certificado. Los cambios de horarios que pueda haber durante el curso serán previamente notificados al estudiante.

METODOLOGIA:

La formació està organitzada de tal manera que l' estudiant obtindrà un aprenentatge gradual i creixent en l' aplicació de la TREC, des d' un nivell més introductori fins a aconseguir un nivell cada vegada més especialitzat i avançat.

L' estudiant podrà triar el nivell que vol aconseguir i, per tant, no és obligatori culminar consecutivament tota la formació de dos anys, podent triar la titulació de:

 • Curs (mòduls 1 i 2; 6 mesos) – 80 hores lectives (15 CE).
 • Postgrau en TREC (mòduls 1, 2 i 3; 1 any) – 174 hores lectives (30 CE).
 • Màster en TREC (2 anys) – 348 hores lectives (65 CE).
 • Expert en TREC (3 anys) – 448 hores lectives (80 CE).

Les classes es dividiran en aspectes teòrics i aplicacions pràctiques. Els aspectes teòrics se centraran en els fonaments i conceptes bàsics de la teoria i pràctica clínica en TREC, així com el tractament de cadascun dels trastorns psicològics. Les aplicacions pràctiques són experiències reals, en format peer-counseling i exercicis in vivo, supervisió de casos, pràctica i sessions clíniques amb la finalitat d' entendre millor el model, desenvolupar habilitats terapèutiques i aplicar tècniques cognitives, emotives i conductuals en el tractament de cada trastorn psicològic.

L' estudiant disposarà d' un aula virtual on tindrà tota la informació del curs, el material de classe i els vídeos didàctics, lectures complementàries, tasques per a casa i un fòrum/xat per exposar preguntes o dubtes sobre el contingut d'aquestes. Les tasques que realitzar entre classes seran avaluades i supervisades per una tutora que acompanyarà l' estudiant durant tot el curs.

CURSO (80h lectivas; 15CE) – POSGRADO (174h lectivas; 30CE) 1er año

MODULO 1: Introducción teórica-práctica (40 horas lectivas)

 • La dimensió ètica i humanista de la relació terapèutica
 • Fundamentos epistemológicos y filosóficos de la TREC
 • Biografía de Albert Ellis: vida y obra
 • Introducción a la teoría racional emotivo conductual: el modelo ABC
 • Introducción a la práctica racional emotivo conductual: pasos de una sesión
 • Conceptualización de las emociones desde la TREC
 • Perturbaciones secundarias: metaperturbación
 • Estrategias racional-emotivas para el cambio: el encadenamiento inferencial
 • Tècniques preferencials cognitives: El debat
 • Técnicas preferenciales emocionales: La Imaginación Racional Emotiva (IRE)
 • Supervisión teórica y práctica en formato peer-counseling

MODULO 2: Conceptualización clínica – De enero a marzo (40 horas lectivas)

 • Habilidades y competencias terapéuticas básicas
 • La alianza terapéutica: El setting (estructura de la sesión TREC)
 • El proceso terapéutico del cambio: las fases y tareas de la terapia
 • Creences Racionals i Irracionals: instruments d'avaluació
 • Conceptualización del caso clínico desde la TREC y su análisis funcional
 • Lidiar con la resistencia y los bloqueos en psicoterapia
 • Tècniques per a sentir-se bé i per a estar millor
 • Técnicas preferenciales emocionales: El sentido del humor como psicoterapia
 • Pràctica de la TREC: els dotze passos principals
 • Errors típics en la pràctica de la TREC
 • Supervisión teórica y práctica en formato peer-counseling

MODULO 3: Aplicaciones clínicas I – De marzo a julio (94 horas lectivas)

 • Tractament dels trastorns de personalitat
 • Tratamiento de los trastornos de ansiedad
 • Terapia de los trastornos afectivos
 • Teràpia de grup racional-emotiu
 • Bases filosóficas-terapéuticas
 • Maneig de la depressió i demostració
 • Maneig de l'ansietat i demostració
 • Manejo de la ira y demostración
 • Manejo de situaciones difíciles en terapia y demostración
 • Coaching Racional Efectivo en el contexto laboral
 • Coaching Racional Efectivo en los estilos parentales
 • Problemas de autoaceptación: Ansiedad del ego
 • Problemes d'intolerància a la frustració: Ansietat situacional
 • Construir la aceptación incondicional a sí mism@, a los demás y a la vida
 • Problemas interpersonales: lidiar con la causalidad circular
 • Adaptaciones culturales y contextuales del modelo
 • Supervisión teórica y práctica en formato peer-counseling

PROGRAMA MÁSTER (174 horas lectivas; 65CE) - 2º año

MODULO 4: Supervisión y Aplicaciones clínicas II – 124 horas lectivas

 • Supervisiones en TREC y TCC – manejar situaciones difíciles en terapia
 • Intervención en enfermedades crónicas – dolor crónico, diabetes, cáncer
 • Adaptaciones en poblaciones concretas: género, homosexualidad y vejez
 • Teràpia de parella
 • Teràpia sexual
 • Tractament dels trastorns addictius
 • Intervención en crisis: duelo, trauma e intentos de suicidio
 • Tratamiento de la psicosis y del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
 • Terapia de los trastornos alimentarios y psicofarmacología
 • Programas de prevención/promoción de la salud: coaching racional positivo y la actuación según valores personales

MODULO 5: Aplicación clínica en niños y adolescentes – 50 horas lectivas

 • Aplicacions específiques dels principis TREC en nens i adolescents.
 • TREC y su aplicación en trastornos de internalización (I): ansiedad, depresión y autoaceptación,
 • TREC y su aplicación en trastornos de externalización (I): ira e intolerancia a la frustración.
 • Trabajo con los padres y con las familias
 • Estrategias para tratar niños y adolescentes reacios y resistentes
 • Errores típicos en la práctica clínica
 • TREC y su aplicación en trastornos de internalización (II): duelo y perfeccionismo.
 • TREC y su aplicación en trastornos de externalización (II): impulsividad, postergación, bajo rendimiento escolar, TDAH y adicciones a las tecnologías
 • Trabajo con maestr@s y escuela: educación racional-emotiva (ERE)
 • Avaluació dels dubtes de l'aplicació de la TREC a altres trastorns de la infantesa i adolescència.

PROGRAMA EXPERTO (100 horas lectivas; 80CE) – 3er año

MODULO 6: Experto en la práctica de la TREC – 100 horas lectivas

És el major nivell d' entrenament extern que permet certificar-se com a terapeuta acreditat. El contingut del programa se centrarà en la supervisió de casos propis tant individual com grupal, així com anàlisi de casos, investigacions en TREC, vídeos i demostracions pràctiques.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

 • La culminació dels dos primers mòduls comporta l'obtenció d'un certificat acreditatiu de CURS.
 • Per a aconseguir el títol de POSTGRAU en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) serà necessari la culminació del tercer mòdul.
 • Para la aprobación la obtención del título de MASTER en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) serà necessari culminar els dos anys de formació.
 • Para la aprobación del diplomado de EXPERTO que te certifica como terapeuta en Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) será necesario culminar los tres años de formación.

Las evaluaciones serán continuas durante el curso académico con la asignación de tareas, trabajos, ejercicios, chats/foros, grabaciones, transcripciones y lecturas entre clases, y con la realización de pruebas teóricas y/o prácticas al final de cada módulo (126 horas).

Para la obtención del título de posgrado será necesario (176 horas):

 • En el primer módulo será necesario pasar examen teórico de los conocimientos y principios básicos de la TREC.
 • En el segundo módulo es necesario haber realizado un examen teórico y otro práctico en formato peer-counseling, donde se evaluará las habilidades y destrezas terapéuticas adquiridas.
 • En el tercer módulo es necesario la presentación de una grabación completa (30-45 minutos) junto con la transcripción de la sesión donde se evaluarán los conocimientos y destrezas adquiridas en TREC.
 • Habrá una devolución final o rapport como terapeuta del estudiante.

Para la obtención del título de máster será necesario (176 horas):

 • Haber participado y aportado cinco grabaciones en las supervisiones realizadas en grupo por los supervisores internacionales en TREC.
 • La presentación de una rejilla de debates, donde exponga las diferentes maneras de intervenir en las creencias irracionales de un caso particular.
 • La presentación de una memoria clínica que consistirá en la exposición y análisis de un caso clínico de principio a fin, donde se exponga los pasos seguidos, las técnicas empleadas y haya grabaciones y transcripciones de las sesiones para su supervisión.
 • Habrá una devolución final o rapport como terapeuta del estudiante.

Para la obtención del título de Experto que te certifica como terapeuta TREC será necesario (100 horas):

 • Haber asistido a las clases teóricas y supervisiones grupales correspondientes
 • Haber aportado diez grabaciones durante un año en las supervisiones individuales realizadas por al menos dos supervisores en TREC acreditados.
 • La presentación de dos memorias clínicas que consistirá en la exposición y análisis de un caso clínico de principio a fin, donde se expongan los pasos seguidos, las técnicas empleadas y haya grabaciones y transcripciones de las sesiones para su supervisión.
 • Habrá una devolución final o rapport como terapeuta del estudiante.

Les calificaciones globales serán las notas obtenidas entre las tareas realizadas entre clases y las pruebas finales, dando más importancia al trabajo y rendimiento durante el curso. El mínimo para pasar el curso es una nota de 7,5/10 o 75%. La asistencia y la participación son obligatorias, causa de exclusión será una ausencia injustificada de un 20% de las horas lectivas.

TITULACIONS

S' obtindrà, segons l' estudiant s' hagi matriculat i aprovat, una Titulación Propia de Especialización: Curso, Posgrado y/o Máster en Terapia Racional Emotiva Conductual otorgada por el Institut RET de Barcelona (España), y además tendrá la posibilidad de obtener las certificados internacionales otorgadas por Associació Internacional per a la Teràpia Racional Emotiva conductual (IAREBT) según sus términos y condiciones.

Un cop acabat el Màster, durant el tercer any hi podrà tenir accés (programa terapeuta):

 • Nivell expert en TREC, l' obtenció de la certificació com a Terapeuta TREC.

RECONEGUT PER:

 • Institut RET es acreditado como el único centro oficial de entrenamiento en España. Primero lo fue por el Albert Ellis Institute de New York y ahora por la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT).
 • El seu programa formatiu està reconegut pel Col·legi Oficial de Psicologia (Espanya).
 • Reconegut per la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud (España).

INFORMACIÓ E INSCRIPCIONS

Data límit: hasta el 8 de octubre (primera convocatoria) y hasta el 8 de diciembre (Segunda convocatoria)

Requisits mínims: Grau en Psicologia, Medicina o Psiquiatria, i estudiants d' últim any.

Places limitades: 20 (per ordre d'inscripció)
El nostre objectiu és crear grups petits per a fomentar la pràctica i la dinàmica amb el professor/a.

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: Full d'inscripció, títol universitari o expedient acadèmic, currículum breu (1-2 pàgines), DNI/Passaport i el pagament de la matrícula.

Demani informació

 

Des de l'any 2010 portem formant a cents d'estudiants de tot el món, sent un dels instituts amb major referència internacional en Teràpia Racional Emotiva Conductual.

SUPERVISORS OFICIALS DE TREC

Todos los docentes de la Formación TREC son supervisores oficialmente e internacionalmente reconocidos y con gran experiencia clínica. Nuestra misión es ofrecer una formación profesional de calidad.

Foto Francesc Sorribes perfil profesional

Francesc Sorribes

Director Formació TREC

Supervisor Internacional

leonor lega

Dra. Leonor Lega

Mentora de la Formació TREC

Supervisora ​​Internacional

jose luis

José Luis Trujillo

Coordinador Acadèmic Formació TREC

Supervisor Internacional

montse calvo

Montserrat Calvo

Directora Àrea Clínica

Fundadora Institut RET

Montse I

Montse Lacalle

Tutora Formació TREC

Supervisora ​​Internacional

georgina2

Georgina España

Tutora Formació TREC

Supervisora ​​Internacional

Montse-Busquets-Binefa-768x597

Montse Busquets

Tutora Formació TREC

Supervisora ​​Internacional

eva roig

Eva Roig

Tutora Formació TREC

Supervisora ​​Internacional

silvia borreguero

Silvia Borreguero

Tutora Formació TREC

Supervisora ​​Internacional

Posgrado 2022-2023 (13ª edición)

POSTGRAU 2021 - 2022 (12a edició)

POSTGRAU 2020 - 2021 (11a edició)

POSTGRAU 2019 - 2020 (10a edició)

POSTGRAU 2018 - 2019 (9a edició)

POSTGRAU 2017 - 2018 (8a edició)

POSTGRAU 2016 - 2017 (7a edició)

POSTGRAU 2015 - 2016 (6a edició)

POSTGRAU 2014 - 2015 (5a edició)

POSTGRAU 2013 - 2014 (4a edició)

POSTGRAU 2012 - 2013 (3a edició)

POSTGRAU 2011 - 2012 (2a edició)

POSTGRAU 2010 - 2011 (1a edició)

Contacti amb nosaltres

  Especialitat clínica:

  PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

  Formació Professional:

  Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions

  Para confirmar que no eres un robot, escribe este código a continuación: captcha

  Apunta't al Newsletter