Inicio Posgrado presencial y online en Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) – 13ª edición

ABOUT EVENT

FORMACIÓ TEÒRICA (30%) / PRÀCTICA (70%)
15 CE (Curs) –
30 CE (Postgrau) – 65 CE (Màster)
Format Presencial, Semipresencial
i/o Online

INCIO OCTUBRE (13A EDICIÓ)

PLACES LIMITADES:

El nostre objectiu és crear grups petits per fomentar la pràctica i la dinàmica amb el professor/a. Ràtio 1:8/10.
OBERT TERMINI D'INSCRIPCIONS: Demani informació

 

OBJECTIUS

1- Aprendre un model de psicoteràpia breu, profund, durador i eficaç: la Teràpia Racional Emotiva Conductual o TREC (fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner dels teràpies cognitiu-conductuals).

Concretament:

* El model ABC dels pensaments, emocions i conductes.

* Identificar les creences irracionals de la pertorbació emocional i conductual.

* Coneixement del debat socràtic, com a estratègia per al canvi filosòfic que donarà lloc a noves emocions adaptatives i conductes constructives.

* Aplicació i ús de tècniques emocionals, com la Imaginació Racional Emotiva, que permet un canvi emocional profund.

2- Aprendre a conceptualitzar un cas clínic des de la TREC i l'aplicació de tècniques diverses segons el cas.

Concretament:

* Adquirir habilitats terapèutiques

* Realitzar una primera entrevista clínica

* Aplicació d'instruments d'avaluació

* Anàlisi funcional de la conducta

* Conceptualitzar casos clínics

* Aprendre a utilitzar tècniques cognitives, emocionals i conductuals

* Tractament dels diferents trastorns psicològics

3- Fomentar el creixement personal com un requisit indispensable per al creixement professional. Aplicació de tècniques i coneixements en un mateix i amb els altres mitjançant dinàmiques de grup (peers counseling).

LA TERAPIA RACIONAL EMOTIVA CONDUCTUAL (TREC)

“Una teràpia fundada pel Dr. Albert Ellis en 1955, pioner de les teràpies cognitiu-conductuals de l'actualitat, i amb un enfocament integrador, multimodal, humanista i filosòfic únic”

En 1955, Dr. Albert Ellis crea la Teràpia Racional Emotiva Conductual, pionera dels teràpies cognitives-conductuals, la qual remarca la importància de la tríade pensament, emoció i conducta en el manteniment dels trastorns psicològics, i aporta una dimensió humanística i filosòfica única.

La TREC emfatitza que són els creences irracionals, formades principalment per exigències i falses necessitats, els que generin la major part dels problemes emocionals i de comportament.

Es tracta d'una teràpia molt pràctica i directiva incloent exercicis i deures per ajudar a la persona a resoldre el seu problema emocional d'una manera breu i eficaç. També és una teràpia profunda perquè no es limita a alleujar els símptomes del malestar de la persona sinó que va fins al fons del problema provocant canvis filosòfics profunds i permanents que tenen com a conseqüència una millora de la qualitat de vida. Finalment, és una teràpia efectiva en un percentatge molt elevat de problemes psicològics.

DIRIGIT A:

Graduados en Psicología, Medicina o Psiquiatría, y estudiantes de último año que estén interesados en aprender un estilo de intervención terapéutica breve, profundo y eficaz.

LLOC, IDIOMA I HORARI:

Les classes presencials es faran a Barcelona, a les aules de formació de l'Institut RET (carrer 186, 4t 2a) i en espais associats per als seminaris especials oberts que seran anunciats a l'inici del curs. L'idioma de la formació és íntegrament en espanyol/castellà.

L'horari de les classes presencials serà principalment els dissabtes de 9,30h-13,30h i/o de 15h-19h (excepte seminaris especials), amb una freqüència quinzenal aproximadament. Hi haurà tres descansos: un de 15 min, a les 11,30h; un altre de 2h, a la 13,30h; i finalment un altre de 15 min a les 17h. El grup ONLINE podrà veure les classes en directe o visualitzar en vídeo de les classes en diferit i tindrà unes tutories acordades en directe on podrà tenir un xat grupal pràctic amb un supervisor TREC certificat. Els canvis d' horaris que hi pugui haver durant el curs seran prèviament notificats a l' estudiant.

METODOLOGIA:

La formació està organitzada de tal manera que l' estudiant obtindrà un aprenentatge gradual i creixent en l' aplicació de la TREC, des d' un nivell més introductori fins a aconseguir un nivell cada vegada més especialitzat i avançat.

L' estudiant podrà triar el nivell que vol aconseguir i, per tant, no és obligatori culminar consecutivament tota la formació de dos anys, podent triar la titulació de:

 • Curs (mòduls 1 i 2; 6 mesos) – 80 hores lectives (15 CE).
 • Postgrau en TREC (mòduls 1, 2 i 3; 1 any) – 174 hores lectives (30 CE).
 • Màster en TREC (2 anys) – 348 hores lectives (65 CE).
 • Expert en TREC (3 anys) – 448 hores lectives (80 CE).

Les classes es dividiran en aspectes teòrics i aplicacions pràctiques. Els aspectes teòrics se centraran en els fonaments i conceptes bàsics de la teoria i pràctica clínica en TREC, així com el tractament de cadascun dels trastorns psicològics. Les aplicacions pràctiques són experiències reals, en format peer-counseling i exercicis in vivo, supervisió de casos, pràctica i sessions clíniques amb la finalitat d' entendre millor el model, desenvolupar habilitats terapèutiques i aplicar tècniques cognitives, emotives i conductuals en el tractament de cada trastorn psicològic.

L' estudiant disposarà d' un aula virtual on tindrà tota la informació del curs, el material de classe i els vídeos didàctics, lectures complementàries, tasques per a casa i un fòrum/xat per exposar preguntes o dubtes sobre el contingut d'aquestes. Les tasques que realitzar entre classes seran avaluades i supervisades per una tutora que acompanyarà l' estudiant durant tot el curs.

PROGRAMAS:

CURSO (80h lectivas; 15CE) – POSGRADO (174h lectivas; 30CE) – 1er año

Incluye la obtención de las certificaciones internacionales Nivel 1 y 2 en TREC otorgadas por la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT)

MODULO 1: Introducción teórica-práctica – De octubre a enero (40 horas)

 • La dimensió ètica i humanista de la relació terapèutica
 • Fundamentos epistemológicos y filosóficos de la TREC
 • Biografía de Albert Ellis: vida y obra
 • Introducción a la teoría racional emotivo conductual: el modelo ABC
 • Introducción a la práctica racional emotivo conductual: pasos de una sesión
 • Conceptualización de las emociones desde la TREC
 • Perturbaciones secundarias: metaperturbación
 • Estrategias racional-emotivas para el cambio: el encadenamiento inferencial
 • Tècniques preferencials cognitives: El debat
 • Técnicas preferenciales emocionales: La Imaginación Racional Emotiva (IRE)
 • Supervisión teórica y práctica en formato peer-counseling

MODULO 2: Conceptualización clínica – De enero a marzo (40 horas)

 • Habilidades y competencias terapéuticas básicas
 • La alianza terapéutica: El setting (estructura de la sesión TREC)
 • El proceso terapéutico del cambio: las fases y tareas de la terapia
 • Creences Racionals i Irracionals: instruments d'avaluació
 • Conceptualización del caso clínico desde la TREC y su análisis funcional
 • Lidiar con la resistencia y los bloqueos en psicoterapia
 • Tècniques per a sentir-se bé i per a estar millor
 • Técnicas preferenciales emocionales: El sentido del humor como psicoterapia
 • Pràctica de la TREC: els dotze passos principals
 • Errors típics en la pràctica de la TREC
 • Supervisión teórica y práctica en formato peer-counseling

MODULO 3: Aplicaciones clínicas I – De marzo a julio (94 horas)

 • Tractament dels trastorns de personalitat
 • Tractament dels Trastorns d'ansietat
 • Teràpia dels Trastorns afectius
 • Teràpia de grup racional-emotiu
 • Bases filosòfica-terapèutiques e integración en terapias de 3ª generación
 • Maneig de la depressió i demostració
 • Maneig de l'ansietat i demostració
 • Maneig de la ira i demostració
 • Manejo de situaciones difíciles en terapia y demostración
 • Coaching Racional Efectivo en el contexto laboral
 • Coaching Racional Efectivo en los estilos parentales
 • Problemes d'acte-acceptació: Ansietat de l'ego
 • Problemes d'intolerància a la frustració: Ansietat situacional
 • El model ABC revisat i Creativitat en TREC
 • Construir la aceptación incondicional a sí [email protected], a los demás y a la vida
 • Problemas interpersonales: lidiar con la causalidad circular
 • Adaptaciones culturales y contextuales del modelo
 • Entrenament en assertivitat racional-emotiva
 • Supervisión teórica y práctica en formato peer-counseling

PROGRAMA MÁSTER (174 horas lectivas; 65CE) – 2º año

Incluye la obtención de la certificación internacional de la especialidad infantojuvenil en TREC otorgada por la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT)

MODULO 4: Supervisión y Aplicaciones clínicas II – 124 horas lectivas

 1. Psicofarmacología
 2. Intervención en problemas de salud: dolor crónico, fibromialgia, cáncer, SIDA y diabetes
 3. Intervención en crisis: duelo, trauma e intentos de suicidio
 4. Intervención en poblaciones concretas: género, homosexualidad y vejez
 5. Teràpia de parella
 6. Teràpia sexual
 7. Tractament dels trastorns addictius
 8. Terapia de los trastornos alimentarios
 9. Tractament de la psicosi
 10. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
 11. Programas de prevención/promoción de la salud: coaching racional y psicología positiva
 12. Sessions clíniques
 13. Supervisions en TREC i TCC – manejar situaciones difíciles en terapia
 14. Entrenament especialitzat en supervisió de peer-counseling​

MODULO 5: Aplicación clínica en niños y adolescentes – 50 horas lectivas

 • Aplicacions específiques dels principis TREC en nens i adolescents.
 • TREC y su aplicación en trastornos de internalización (I): ansiedad, depresión y autoaceptación,
 • TREC y su aplicación en trastornos de externalización (I): ira e intolerancia a la frustración.
 • Trabajo con los padres y con las familias
 • Estrategias para tratar niños y adolescentes reacios y resistentes
 • Errores típicos en la práctica clínica
 • TREC y su aplicación en trastornos de internalización (II): duelo y perfeccionismo.
 • TREC y su aplicación en trastornos de externalización (II): impulsividad, postergación, bajo rendimiento escolar, TDAH y adicciones a las tecnologías
 • Trabajo con [email protected] y escuela: educación racional-emotiva (ERE)
 • Avaluació dels dubtes de l'aplicació de la TREC a altres trastorns de la infantesa i adolescència.
 • Supervisión individual, grupal y análisis de casos clínicos

PROGRAMA EXPERTO (100 horas lectivas; 80CE) – 3er año

Incluye la obtención de la certificación de Terapeuta TREC otorgada por la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT)

MODULO 6: Experto en la práctica de la TREC – 100 horas lectivas

És el major nivell d' entrenament extern que permet certificar-se com a terapeuta acreditat. El contingut del programa se centrarà en la supervisió de casos propis tant individual com grupal, així com anàlisi de casos, investigacions en TREC, vídeos i demostracions pràctiques.

Los matriculados certificados que completen con éxito todas las supervisiones requeridas del programa serán elegibles para ser Miembros asociados de la IAREBT y poder estar en la lista internacional de terapeutas TREC certificados y acceder a la formación para ser Supervisor Internacional de entrenamiento en TREC de la IAREBT.

EVALUACIONES:

 • La culminació dels dos primers mòduls comporta l'obtenció d'un certificat acreditatiu de CURS.
 • Per a aconseguir el títol de POSTGRAU en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) serà necessari la culminació del tercer mòdul.
 • Para la aprobación la obtención del título de MÀSTER en Teràpia Racional Emotiva Conductual (TREC) serà necessari culminar els dos anys de formació.
 • Para la aprobación del certificado de TERAPEUTA en Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) será necesario culminar los tres años de formación.

Las evaluaciones serán continuas durante el curso académico con la asignación de tareas, trabajos, ejercicios, chats/foros, grabaciones, transcripciones y lecturas entre clases, y con la realización de pruebas teóricas y/o prácticas al final de cada módulo (126 horas):

 • En el primer módulo será necesario pasar examen teórico de los conocimientos y principios básicos de la TREC.
 • En el segundo módulo es necesario haber realizado un examen teórico y otro práctico en formato peer-counseling, donde se evaluará las habilidades y destrezas terapéuticas adquiridas.
 • En el tercer módulo es necesario la presentación de una grabación completa (30-45 minutos) junto con la transcripción de la sesión donde se evaluarán los conocimientos y destrezas adquiridas en TREC y habrá una devolución final o rapport del estudiante.

Para la obtención del título de máster será necesario (176 horas):

 • Haber participado y aportado cinco grabaciones en las supervisiones realizadas por los supervisores internacionales en TREC.
 • La presentación de una rejilla de debates, donde exponga las diferentes maneras de intervenir en las creencias irracionales en un caso particular.
 • La presentación de un trabajo grupal final sobre un tema clínico.

Para la obtención del título de terapeuta TREC será necesario (100 horas):

 • Haber aportado diez grabaciones durante un año en las supervisiones individuales y grupales realizadas por al menos dos supervisores internacionales en TREC acreditados por la IAREBT.
 • La supervisión de un caso y la presentación de un trabajo que consistirá en la exposición y análisis de un caso clínico de principio a fin, donde se expongan los pasos seguidos, las técnicas empleadas y haya grabaciones y transcripciones de las sesiones para su supervisión.
 • Habrá una devolución final o rapport como terapeuta del estudiante.

Las calificaciones globales serán las notas obtenidas entre las tareas realizadas entre clases y las pruebas finales, dando más importancia al trabajo y rendimiento durante el curso. El mínimo para pasar el curso es una nota de 7,5/10 o 75%. La asistencia y la participación son obligatorias, causa de exclusión será una ausencia injustificada de un 20% de las horas lectivas.

TITULACIONS

S' obtindrà, segons l' estudiant s' hagi matriculat i aprovat, una Titulació Pròpia de Curs, Postgrau i/o Màster en Teràpia Racional Emotiva Conductual atorgada per l' Institut RET, i també certificats internacionals expedits per Associació Internacional per a la Teràpia Racional Emotiva conductual (IAREBT).

Durante el primer año (Posgrado) se podrán obtener los certificados internacionales:

 • Nivel 1 en TREC, obtención de la certificación por la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT).
 • Nivel 2 en TREC, obtención de la certificación por la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT).

Durante el segundo año (Máster) se podrán obtener el certificado internacional:

 • Especialidad infantojuvenil, obtención de la certificación por la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT).

Una vez terminado el Máster, podrá tener acceso (programa terapeuta) al:

 • Nivel 3 en TREC, l' obtenció de la certificació com a Terapeuta TREC y miembro profesional asociado a la International Association for Rational Emotive Behavior Therapy (IAREBT).

INFORMACIÓ E INSCRIPCIONS

Data límit: fins al 8 d' octubre.

Requisits mínims: Grado en Psicología, Medicina o Psiquiatría, o estudiantes de último año.

Places limitades: 20 (por orden de inscripción y selección). Nuestro objetivo es crear grupos pequeños para fomentar la práctica y la dinámica con el docente.

Ratio docente/estudiante: 1 – 8/10

 

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA: Hoja de inscripción, título universitario o expediente académico, currículum breve (1-2 páginas), DNI/Pasaporte y pago de la matrícula: https://institutret.com/posgrado-master/

 • MATRÍCULA: 250 euros (no reembolsable)

Demani informació

Registration for : Inicio Posgrado presencial y online en Terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) – 13ª edición


  Especialitat clínica:

  PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

  Formació Professional:

  Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions


  Regístrate ahora

  Share This Event