Infidelitat

Infidelitat o adulteri?

Segons el Diccionari de la Llengua Espanyola (Espasa-Calpe, 2005) la paraula Infidelitat vol dir “falta de lleialtat”, és a dir, “falta de noblesa, confiança, franquesa, honestedat”.

La infidelitat es relaciona amb la traïció, falsedat, engany, ingratitut o vilesa.

En canvi, la paraula Adulteri vol dir “relació sexual d'una persona casada amb una altra que no sigui el seu cònjuge” i es relaciona amb la “falta de legitimitat”, és a dir, amb la conformitat i adequació a la llei establerta.

Encara que ambdues s'usen indistintament, no volen dir el mateix. Mentre que la infidelitat es refereix a una qüestió de lleialtat, confiança, l'adulteri es refereix més a una qüestió legal, de llei.

Què és la Infidelitat?

Com hem dit anteriorment, la infidelitat fa referència a una falta de lleialtat, noblesa, confiança, franquesa i honestedat. És la ruptura del pacte afectiu i sexual que té amb la seva parella.

Per tant, la infidelitat no necessàriament ha de referir-se al pla sexual sinó que un pot sentir-se traït pel treball del seu cònjuge, les seves aficions, o els seus amics. No obstant això, nosaltres ens centrarem en la infidelitat sexual

En qüestió, la infidelitat és la falta d'honestedat en la parella. És el sentiment de traïció d'un pacte o compromís el que pot fer trencar la relació.

Els pactes en la parella

Els pactes es refereixen als contractes establerts per les parelles i que han d'estar fets amb reflexió, flexibilitat i lliure albir de tots dos i no per tradició imposada. Estan per a servir-nos i no per a convertir-nos en els seus serfs com diu Montserrat Calvo en el seu llibre “Sexualitat Atlètica o Erotisme”.

Els pactes han de basar-se respectant el dret de cadascun dels membres a tenir pensaments, desitjos, opinions i sentiments diferents als nostres. Bàsicament hi ha dos tipus de pactes:

 • a- Monogàmia o Poligàmia
  La monogàmia es defineix com la relació conjugal entre dues persones; i la poligàmia com la relació conjugal entre diverses persones.
 • b- Exclusivitat sexual o varietat sexual

A més de decidir entre relacions monógamas i polígames, pot triar entre l'exclusivitat sexual o no. És a dir, poder tenir relacions sexuals anés de la relació. A aquestes relacions se'n diu obertes mentre que a les exclusives, tancades.

Des d'un punt de vista psicoemocional podríem dir que en l'ésser humà existeix un fort desig de crear un vincle únic i exclusiu amb algunes poques persones, i un altre desig antagònic, que és el de la curiositat i explorar la diversitat de la vida, tal com ens diu Alberoni en el seu llibre “Sexe i Amor”. El primer, ens impulsa a crear vincles duradors, el sentit de la possessió i la gelosia; el segon, a explorar, experimentar, tafanejar i a la promiscuïtat.

En l'enamorament és l'única etapa on convergeixen tots dos desitjos. Posteriorment, la relació va canviant entre estar més units i buscar la varietat. En temporades predomina més un que un altre.

Posteriorment a l'enamorament, els pactes en la parella poden determinar en quin grau i de quina manera satisfem el desig de varietat.

Freqüència de l'Infidelitat

La infidelitat sembla estar present molt sovint en les parelles. S'aproxima que el 50% de les parelles han tingut alguna relació d'infidelitat al llarg de la seva vida. La freqüència és similar en tots dos sexes.

Causes de la infidelitat

Els motius que poden portar-nos a la infidelitat són bàsicament quatre:

 • Monotonia i avorriment en la parella o en la seva vida personal que porta a la persona a la cerca de noves sensacions.
 • Insatisfacció amb la parella i es busquen “solucions temporals” que serveixen per a tapar les manques de la relació.
 • Una manera de venjar-se de la parella i fer-li mal.
 • Una manera de deixar a la parella, buscant un substitut per a fer el pas.

Què fer per a superar una infidelitat?

El primer que cal tenir en compte és que es necessita temps per a recuperar la confiança en la parella, acceptar la situació i prendre distància. En segon lloc, revisar els motius que han donat lloc a la conducta d'infidelitat. En tercer lloc, buscar solucions i alternatives. I finalment, establir nous pactes, que permetin créixer a la parella des d'un nou enteniment.

Una infidelitat no té per què ser el motiu de destrucció d'una parella, perquè pot aportar-nos una nova dimensió en la parella fins ara encara no explorada.

Contacti amb nosaltres

  Especialitat clínica:

  PsicologiaSexologiaTeràpia de parellaMedicinaTeràpia grupalTeràpia Online

  Formació Professional:

  Postgrau/MàsterInfant/JuvenilCurs intensiuCertificatsCursos onlineSupervisions

  Para confirmar que no eres un robot, escribe este código a continuación: captcha